Gå till innehållet

Betongstommar ska återbrukas i innovationsprojekt

Innovationsprojektet Återhus – att bygga hus av hus har fått nästan 10 miljoner kronor från Vinnova för att undersöka hur tunga byggnadsdelar kan återbrukas i nybyggnation.
– Vår vision är en framtid utan byggavfall, säger arkitekten Jelena Mijanovic.

Tunga byggnadsdelar som stommar och fasader i betong och stål står för en stor del av koldioxidutsläppen inom byggande, samtidigt som materialen ofta har lång livstid kvar vid rivning. I innovationsprojektet Återhus – att bygga hus av hus samverkar flera aktörer för att i ett antal pilotprojekt undersöka hur dessa byggnadsdelar kan tas tillvara i nybyggnation. Jelena Mijanovic och Nadine Aschenbach är arkitekter på  Codesign och projektleder innovationsprojektet tillsammans.

– Vårt befintliga byggnadsbestånd är en enorm resurs som vi inom bygg- och fastighetsbranschen behöver värdesätta och ta till vara, säger Jelena Mijanovic.

I ett av pilotprojekten undersöks möjligheten att demontera stomelement från ett rivningsobjekt i Solna för återanvändning i en ny byggnad i samma kvarter, båda med Fabegé som ägare.

Förra året fick projektet Återhus – att bygga hus av hus en halv miljon kronor för att i ett första steg göra en behovsanalys och definiera innovationsidén. Detta andra steg handlar om samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer och projekt i branschen samt pilottester i mindre skala. Projektgruppen har utvidgats till 13 samarbetspartners från hela värdekedjan inom återbruk av tunga byggnadsdelar. Flera pilotprojekt pågår för att undersöka potentialen och nybyggnadsvärdet av rivningsobjekt.

– Projektet ska bidra till hela bygg- och fastighetsbranschens omställning till cirkulära material- och varuflöden. En bred samverkan inom branschen är en nyckel till att lyckas med omställningen, säger Nadine Aschenbach.

Projektet ska vara klart i januari 2023 och slutrapporten lämnas till Vinnova i april samma år. Nästa steg handlar om implementering av resultaten samt uppskalning och vidareutveckling av affärmodellen.

– Vår vision är en framtid utan byggavfall, säger Jelena Mijanovic.

Mer att läsa