Gå till innehållet

Belysningsforskaren: ”Mer dagsljus skulle göra under för folkhälsan”

Monica Säter, doktor i belysningsvetenskap, hävdar att all belysningsplanering inomhus bör ha en fotobiologisk utgångspunkt. Och då är dagsljus det enda vi vet är bra för alla människor.

Monica Säter har ägnat sitt forskarliv åt att försöka kartlägga hur människor svarar på den elektromagnetiska strålning vi befinner oss i, till exempel ljuset från elektrisk belysning. Hennes slutsats är att det inte finns några enkla svar.

– Det är fullständigt dynamiskt och individuellt och jäkligt komplicerat. Det finns inga generella samband, det är omöjligt med en standard. Allt beror på vem, var och när, säger hon.

Vad man däremot vet, säger Monica Säter, är att dagsljuset är det vi människor är vana vid sedan urminnes tider och det vi behöver för att hålla oss friska. Hennes slutsats är därför att elljuset i så stor utsträckning som möjligt bör bytas ut mot dagsljus. Och att den elbelysning vi ändå använder ska efterlikna ljuset ute och hur det skiftar under dagen.

– Vi skulle kunna göra underverk för folkhälsan genom att i vår elbelysning skapa större likheter med dagsljuset, säger Monica Säter.

På vintern när dagarna är korta behövs förstås mer belysning på morgon och eftermiddag. Monica Säters tips är att studera ljuset en sommardag.

– Genom att efterlikna en sommardag blir belysningen inomhus levande och behaglig, säger hon.

Monica Säters sju punkter för en hälsosam och produktiv inomhusmiljö:

  1. Använd dagsljus som allmänljus så mycket det går.
  2. Låt dagsljusets variationer leda utformningen av det kompletterande ljuset.
  3. Följ dagsljuset: Höga nivåer när dagsljuset är på hög nivå och låga när dagsljuset är på låg nivå.
  4. Skala ner den kompletterande belysningen så att den fungerar väl mot rummets kontrastförhållanden.
  5. Forma den kompletterande elbelysningen nära det naturliga ljuset i strålningskvalitet.
  6. Skilj på allmänljuset och platsbelysningen.
  7. Ge goda förutsättningar för brukaren att hitta visuell komfort och anpassa platsbelysningen mot det föränderliga allmänljuset.

Fotnot: Fotobiologi är ett vetenskapsområde inom biologin som behandlar effekterna av energistrålning på levande varelser.

Mer att läsa