Gå till innehållet

Bättre hälsa med gröna rum i staden enligt WHO

Gröna rum är en nödvändig komponent för hälsosamma och hållbara städer, och insatser för att förbättra gröna stadsrum kan ge ökad hälsa för alla grupper i samhället. Det konstateras i en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

 

Det finns många internationella avtal för att stärka grönytor i städer eftersom de anses ha en rad hälsofördelar för stadsbefolkningen. Nu har Världshälsoorganisationen, WHO, sammanställt forskning och lärdomar om vilka konsekvenser gröna satsningar har i rapporten Urbana gröna ytors rumsliga betydelse och hälsa – en rapport om påverkan och effektivitet, som presenterades i maj.

Enligt rapporten är gröna insatser i stadsmiljöer mest effektiva när den fysiska förbättringen förenas med ett socialt engagemang där insatserna både planeras och formges tillsammans med framtida brukare. En annan slutsats i rapporten är att detta handlar om långsiktiga investeringar och att de därför behöver integreras med lokala utvecklingsstrategier och ramverk, som översiktsplaner, bostadsregler, infrastruktursatsningar och strategier för biodiversitet. Därför krävs stöd från lokala politiker och en generell förståelse om att grönytor ger både ekologiska och sociala vinster som ökar livskvaliteten hos alla stadsinvånare.

Rapporten lyfter också fram några viktiga rekommendationer, som att skapa och stödja tvärsektoriella samarbeten för att få med olika perspektiv och en variation av möjligheter för olika grupper i samhället.

Rapporten ska behandlas under den sjätte ministerkonferensen kring miljö och hälsa som hålls den 13–15 Juni i Ostrava i Tjeckien. I slutet av juni planerar IFLA, International federation of landscape architects, att presentera riktlinjer och råd för dem som arbetar praktiskt med urban planering.

Läs rapporten Urban green space interventions and health – a review of impacts and effectiveness

Mer att läsa