Gå till innehållet

ÅWL vann den allmänna tävlingen om Selmas park i Göteborg

Med ett blomstrande grönt stråk som uppmuntrar till möten mellan människor lyckades ÅWL charma juryn i den allmänna tävlingen om Selmas park i Göteborg.

– Det var otroligt roligt att vinna och extra roligt när det är en tävling för en stor offentlig park, säger Maja Forsberg, landskapsarkitekt på ÅWL.

Det vinnande förslaget, Backa binder, bygger på ett koncept i tre delar: det förenande golvet, det lekbara landskapet och den glädjande grönskan. Målet är att bryta upp den symmetriska strukturen, skapa en bättre grön park och fler målpunkter för lek.

– Idag är miljön monoton och det behövs en större variationsrikedom på platsen. Vi ville bryta de långa siktlinjerna och skapa mindre rum där det händer saker.

Biblioteket får en ny öppen och mer välkomnande bottenvåning. En entrétrappa utanför skapar en terrass med sittplatser i torgets soligaste hörn med kaféverksamhet. En informell scen på Bibliotekstorget möjliggör fortsatt utveckling av den kulturella traditionen i Backa.

Biblioteket får en ny öppen och mer välkomnande bottenvåning. En entrétrappa utanför skapar en terrass med sittplatser i torgets soligaste hörn med kaféverksamhet. En informell scen på Bibliotekstorget ger plats för dans, barnteater och spontan improvisation.

De få träd som finns på platsen bevaras och kompletteras med nya blommande växter och grönska med en naturlig karaktär. För att skapa trygghet genom god överblick hålls växtligheten låg, i form av busk-  och perennplanteringar, eller hög, i form av träd.

Just trygghet var något som de boende efterfrågat i de medborgardialoger som de tävlande tog del av. Att de boendes önskemål skulle ges utrymme i förslaget var tydligt i tävlingsprogrammet. För tävlingsgruppen på ÅWL blev det också en utgångspunkt för gestaltningen.

– Det var där idén om den sociala parken föddes. Jag upplever att de som bor här verkligen är engagerade, att de månar om området, och att det finns en stark kulturtradition med ett rikt föreningsliv här.

Landskapsarkitekterna Maria Bergvall, Martin Andersson, Maja Forsberg och Patrik Olsson på ÅWL står bakom vinnarförslaget.

Landskapsarkitekterna Maria Bergvall, Martin Andersson, Maja Forsberg och Patrik Olsson på ÅWL står bakom vinnarförslaget.

Konceptets tre delar

Det förenande golvet bryter med sin varierande form av bebyggelsens raka och symmetriska struktur. I golvet skapas sekvenser av rum i olika skalor och med olika funktioner.

Det lekbara landskapet främjar barn och ungas rörelse i parkstråket. Målpunkter i form av allt från sportplaner till en plaskdamm finns utspridda utmed hela stråket.

Den glädjande grönskan är stommen i parken. En grön struktur med fokus på blommande växter som ska ha en positiv inverkan på människors välmående.

Mer att läsa