Gå till innehållet

Arwidssonstiftelsen sponsrar ny professur på KTH

Med medel från Arwidssonstiftelsen tillsätter KTH en professur och anställer två doktorander i ämnet tillämpad stadsbyggnad.
– Det handlar om att koppla ihop forskningen med vad som händer i våra städer, säger Karolina Keyzer, tidigare verksamhetschef och nu styrelseledamot i stiftelsen.

Birthe och Per Arwidssons stiftelse bildades 2014 och har sedan starten jobbat med arkitektur och stadsbyggnad. Det övergripande målet har varit att få ett bättre utbyte mellan olika delar av byggbranschen.

– Vi behöver få byggbolag, beställare, akademin och arkitekterna att sätta sig runt samma bord. Då kan vi utvärdera pågående projekt och hitta ny kunskap. Alla vill utvärdera men få har tid när det går så fort, säger Karolina Keyzer.

Därför kom man fram till att skapa ämnet tillämpad stadsbyggnad. Det är inte tänkt som en ersättning för stadsbyggnadsämnet utan ett komplement till det, enligt Karolina Keyzer.

– Professuren för samman ämnesområdena arkitektur, samhällsplanering, ekonomi, filosofi och teknik för att aktivt bidra till den pågående samhällsutvecklingen. Det finns en stor bredd i ämnet, den nya professorn kommer att ha stor frihet att själv utveckla egna metoder, säger hon.

Den som söker tjänsten behöver inte ha varit professor tidigare, men måste ha disputerat.

­– Det är en möjlighet för arkitekter och stadsplanerare att ta klivet in i ett större sammanhang. KTH söker någon om har jobbat i stadsbyggnadsfältet och vill vara med och bygga upp något nytt, säger Karolina Keyzer.

Totalt handlar det om en satsning på 20 miljoner över fem år. Efter de fem åren är tanken att professuren ska finnas kvar men finansieras av KTH.

– Vi valde att vända oss till KTH eftersom de har en stor bredd av samarbeten inom samhällsbyggnadsfältet.. Tillsammans med dem kom vi fram till att professuren ska tillsättas först så att professorn sedan kan rekrytera två doktorander. Stiftelsen följer arbetet men det är KTH som väljer, säger Karolina Keyzer.

Hur mycket styr ni som stiftelse över inriktningen?

– Vi är initiativtagare och har tillsammans med KTH formulerat ämnet och tagit fram en profil för den nya professuren, men det är KTH som står för urval och styrning.

Mer att läsa