Gå till innehållet

Arwidssons stiftelse fokuserar på social housing

När Arwidssons stiftelse efter drygt ett år arrangerade sitt andra större seminarium handlade det om ekonomiskt överkomliga bostäder. En av talarna var holländska professorn Marja Elsinga.

Till seminariet på Filmhuset i Stockholm den 6 april bjöds aktörer inom byggsektorn och politiker in. Bland föreläsarna fanns Mikael Nilsson från Boverket som förtydligade verkets förslag från november 2015 om att införa en form av social housing, ett subventionerat bostadsbestånd.

Antal hushåll som har svårt att efterfråga de bostäder som byggs idag ökar. Då växer den sekundära bostadsmarknaden med bland annat svart andrahandsuthyrning, trångboddhet och slumvärdar, sa Mikael Nilsson.

Boverket har aviserat att det behövs 700 000 nya bostäder på tio år. Det är nästan lika mycket som under miljonprogrammet. Men som arkitekten Erik Stenberg påpekade; då föregicks det av 30 års bostadsbyggande. Nu ska vi klara detta med betydligt kortare startsträcka.

Det finns inte tillräckligt med samlad forskning för att hantera dagens utmaning. Vi borde lära oss av historien och istället för att sänka kvaliteten bygga bättre och därmed öka välfärden, sa Erik Stenberg.

Arkitekten Mia Hägg berättade om ett franskt initiativ där staten och kommunerna går samman som beställare med ett ”antispekulativt avtal”. Hon visade också egna projekt från Bordeaux.

I Sverige pekar många politiker på att social housing kan vara stigmatiserande men i många av de franska projekten blandas bostäderna på ett sätt som gör att de billigare bostäderna inte skiljer sig från andra, påpekade Mia Hägg.

Vi behöver diskutera om vår kvalitet idag är för hög.

Arkitekten Lukas Ljungqvist företrädde den svenska föreningen Byggemenskaper och han förklarade hur systemet fungerat i många år i Tübingen i Tyskland. Att göra detaljplanen först och markanvisa sen, att anvisa små tomter och till fast pris samt att lägga betalningar sent i processen är några av nycklarna för att lyckas, förklarade han.

Marja Elsinga, professor vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna, stack delvis hål på myten om Holland som ett föregångsland när det gäller att bygga bostäder med lägre boendekostnader. Hon beskrev ett komplicerat organisatoriskt system där syftet ibland är oklart och där segregation ofta blir resultatet.

Effekterna av Sveriges och Hollands olika system blir ofta ganska lika. För många blir boendekostnaderna ändå allt för höga. Vi behöver diskutera om vår kvalitet idag är för hög för att vi ska kunna lösa byggandet med tillräckligt låg boendekostnad, sa Marja Elsinga.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse startade för ett år sedan då Per Arwidsson, vd för Granen Holding AB donerade hela sin förmögenhet för att finansierar en plattform för bättre stadsmiljö. Martin Rörby, tidigare sekreterare för Stockholms skönhetsråd är anställd på halvtid som verksamhetschef.

Vi vill vara snabba och agera på aktuella frågor, samtidigt som vi arbetar långsiktigt för en god stadsmiljö, säger han.

I styrelsen för Birthe & Per Arwidsson stiftelse sitter Mårten Castenfors, Karolina Keyzer, Gunnar Haeger och Carl Lindgren. Per Arwidsson är ordförande.

Mer att läsa