Gå till innehållet

Arkitekturskolan i Tensta stänger – framtiden oviss

Den förberedande arkitekturutbildningen i Tensta i Stockholm läggs ner i vår. Det finns inga beslut om, och i så fall när, KTH kommer att hålla de två orienteringskurserna igen.

Den förberedande arkitektutbildningen i Tensta är den enda i sitt slag i landet. Skolan har lyfts som ett föredöme av Universitets- och högskolerådet eftersom den introducerar grupper som mer sällan studerar vidare på högre nivå. Detta är särskilt relevant för arkitektutbildningen som är det yrkesexamensprogram i Sverige som ligger sämst till vad gäller social snedrekrytering, näst efter landskapsarkitekt och läkare.

Enligt Per Fransson, prodekan på Arkitekturskolan KTH, är huvudskälet till den inställda terminen att det i princip inte längre drivs någon annan verksamhet i lokalerna sedan gymnasiet lagts ner.

– Som vi ser det måste kurserna ges där vi kan synliggöra den utbildningsmöjlighet som arkitekturprogrammet är, säger Per Fransson som även anger renovering av och ökade kostnader för lokalerna som skäl.

Marie-Louise Richards och Elsa Uggla, som är lärare på utbildningen, anser att placeringen i just Tensta är viktig och de ser allvarligt på att kursen inte ges under vårterminen.

–  Arbetet med breddad rekrytering är enormt viktigt och något som borde tilldelas resurser kontinuerligt. Trots kraftiga nedskärningar har skolan i Tensta erbjudit kurser utan avbrott sedan starten 2009. Under den tiden har stora erfarenheter förvärvats och lokala relationer byggts upp, säger Elsa Uggla som varit huvudlärare med en 40 procents tjänst.

Hon är föräldraledig från och med årsskiftet men någon ersättare alltså har inte satts in. Enligt Per Fransson fortsätter dock arbetet.

– Det är helt självklart att vi ska fortsätta arbetet för en breddad rekrytering, men vi måste se över hur det ska se ut. Nu utvärderar vi kurserna och möjligheterna till samarbete med andra skolor och institutioner. Det finns en massa positiva idéer, säger han.

 

Så många har högskoleutbildade föräldrar

Arkitektstudenter

2005/06 – 81 %

2007/08 – 80 %

2009/10 – 86 %

2011/12 – 85 %

2013/14 – 87 %

2015/16 – 84 %

Landskapsarkitektstudenter

2005/06 – 76 %

2007/08 –  84 %

2009/10 – 78 %

2011/12 – 88 %

2013/14 – 82 %

2015/16 – 89 %

Läkarstudenter

2005/06 – 84 %

2007/08 – 85 %

2009/10 – 86 %

2011/12 – 85 %

2013/14 – 68 %

2015/16 – 86 %

Fotnot: Sifforna anger nybörjare på högskolan yngre än 35 år som går första året på respektive program och har högskoleutbildade föräldrar. Inresande studenter oräknade. Statistik från SCB/UHR.

Mer att läsa