Gå till innehållet

Arkitektur försvinner som egen institution på Chalmers

Chalmers har tagit beslut om att slå samman institutionen för arkitektur med institutionen för bygg- och miljöteknik. Det är ett hot mot både profession och tradition menar många – men alla håller inte med.

– Det här kan bli början på slutet för arkitektutbildningen i Göteborg, skriver bland andra arkitekt Gert Wingårdh i en debattartikel publicerad i Göteborgs Posten. Och även inom institutionen för arkitektur har man riktat stark kritik mot förslaget om den nya strukturen som från och med maj månad ser ut att bli verklighet.

Beslutet fattades formellt i måndags och går ut på att minska antalet institutioner från nuvarande 17 till 12 stycken. Målet är, enligt Chalmers styrelse, “att skapa likvärdiga förutsättningar för verksamheten genom mer ekonomiskt robusta och mindre sårbara institutioner”. Styrelsen ser en samlokalisering som ett sätt att stärka arkitekturutbildningens identitet och synlighet. Det förtydligar också rektor Stefan Bengtsson i sin replik i Göteborgs Posten. Samtidigt finns det personer inom kollegiet som talat med Arkitekten och som är oroliga för en motsatt effekt. De menar att utredningen gått för fort och att viktiga aspekter kring traditioner och värdet av arkitektutbildningens ämnesidentitet inte beaktats.

Chalmers Maja_liten

Maja Lindborg.

Maja Lindborg är student på Arkitektur och Teknik på Chalmers. Hon upplever att informationen kring den nya institutionsstrukturen knappt nått fram till studenterna. Hon tror därför att få hunnit reflektera över följderna. Men spontant ser hon fördelar med en sammanslagning.

– Om de två institutionerna nu börjar jobba tätare kanske de fördomar vi färgats av under utbildningen bryts och glappet mellan oss kan minska, säger Maja Lindborg.

Mer att läsa