Gå till innehållet

Arkitektrabatt kan vara mutbrott

Halva priset på den nya möbeln eller en betalad studieresa? Den så kallade arkitektrabatten kan se olika ut men kan i flera fall klassas som en muta. Mutbrott är straffbart.

”En arkitekt skulle kakla om hemma, och hade en kontakt hos en kakelåterförsäljare. Hon fick renovera badrummet för halva priset.”

”En arkitekt följde med ett företag på en studieresa till Italien. De var borta i flera dagar och företaget betalade allt.”

”En arkitekt fick köpa dyr köksinredning för halva priset.”

Så låter några vittnesmål om arkitektrabatten som Arkitekten fått från yrkesverksamma arkitekter.

– Jag tycker att det känns konstigt. Företagen gör inte det här för att vara snälla, utan för att få en bra relation med arkitekten. Jag tror det finns en viss naivitet i branschen, det är klart att den som ger förväntar sig gentjänster, säger en arkitekt som jobbat i branschen i snart tio år och vill vara anonym.

Hon berättar att rabatten ibland ges genom att fakturan ställs till företaget. Då betalar den anställde själv via företaget, för att undgå momsen. Det här bryter mot flera skatteregler.

– Om det handlar om något dyrt kan det ge en rabatt på flera tusen kronor, som egentligen borde förmånsbeskattas. Det här är vanligt förekommande, säger hon.

Av de stora leverantörer som Arkitekten kartlagt erbjuder flera någon typ av arkitektrabatt. En av dem är designåterförsäljaren Gulled.

– Vi ser det som en marknadsföring. Arkitekter hjälper oss i vardagen så det är inte mer än rätt att vi hjälper dem när de ska köpa något till sig själva, säger Johan Gulled, marknadschef på Gulled.

Om en anställd tar emot en otillbörlig gåva räknas det som mutbrott. Nyckelordet är alltså otillbörlig, och vad som räknas som otillbörligt kan variera mellan olika branscher och över tid.

– Det finns inte något enkelt svar, det handlar om vem som ger, vem som får, och i vilken situation. Men ju dyrare och mer personligt det är, desto större är risken att det är otillbörligt, säger Natali Phalén, jurist och generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

En viktig faktor är om en privat rabatt påverkar yrkesutövandet.

– Tänk alltid på om en rabatt kommer att påverka dina beslut som arkitekt. Får man stora rabatter från leverantörer som man har kontakt med i arbetslivet ska man vara skeptisk. Grundtipset är att kolla med chefen och vara öppen med det man gör, säger Natali Phalén.

Vad är okej och inte?

Så här svarar Kim Andrews, chefsåklagare på riksenheten mot korruption.

1) Jag jobbar som arkitekt inom offentlig sektor och vill köpa en soffa. Återförsäljaren, som jag även haft kontakt med i min yrkesroll, erbjuder mig att köpa den för halva priset eftersom jag är arkitekt. Får jag tacka ja till rabatten?

– Här finns det en uppenbar risk för att det är fråga om ett mutbrott. Både den som erbjuder rabatten och den som accepterar den kan begå ett brott.

2) Jag är inredningsarkitekt på ett kontor och ska köpa ny inredning till mitt kök. Försäljaren erbjuder mig 25 procent rabatt eftersom jag är arkitekt. Är detta okej?

– Det kan vara brottsligt om arkitekten fått privat rabatt från ett företag, och därefter väljer det företaget i jobbet trots att en konkurrent erbjuder bättre villkor. Brottet det i så fall skulle kunna röra sig om är trolöshet mot huvudman.

3) Jag jobbar som arkitekt på ett kontor och blir av ett företag erbjuden att följa med på en studieresa till ett annat europeiskt land. Vi kommer under tre dagar att besöka fabriker som är relevanta för mitt arbete. Företaget bjuder på hotell och mat. Kan jag tacka ja?

– Det är svårt att säga och beror på en rad omständigheter, framför allt av omfattningen av förmåner som ligger utanför det som är relevant för arbetet. Det är också viktigt att arbetsgivaren vet om det här, både att du ska åka och vad som ingår i resan.

Så här säger Sveriges Arkitekters etiska regler:


”Föreligger det egna intressen eller engagemang som kan inverka på arkitektens ställning som oberoende sakkunnig eller kan inverka på dennes anställningsförhållande, ska arkitekten underrätta sin huvudman om detta… Arkitekten ska inte ta emot ersättning från andra än huvudmannen, såvida inte annat avtalas.”

Mer att läsa