Gå till innehållet

Arkitektprovet 2020 ställs in

Arkitektprovet, det alternativa sättet att komma in på arkitektutbildningen i Göteborg, Stockholm, Lund eller Umeå, har ställts in på grund av coronapandemin.

“Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har de lärosäten som anordnar Arkitektprovet efter noga överväganden beslutat att det alternativa urvalet Arkitektprovet 2020 ställs in”, skriver de fyra lärosätena som anordnar provet i ett gemensamt informationsutskick.

Det är Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet samt Umeå universitet som anordnar Arkitektprovet, ett alternativt sätt att bli antagen till utbildningen, vid sidan av betyg och högskoleprov. Provets första del består av en hemuppgift, som brukar genomföras av mellan 600 och 900 personer. Av dessa går sedan cirka 300–450 vidare och får göra ett prov på plats vid något av lärosätena.

“Det är första gången sedan Arkitektprovet infördes 1987 som ett provtillfälle ställs in”, skriver lärosätena i sitt pressmeddelande.

Tiden för inlämning av hemuppgiften startade redan 17 februari i år och planerad deadline var 15 april. Det betyder att det finns personer som redan har påbörjat arbetet med hemuppgiften och även personer som redan har skickat in sin hemuppgift för bedömning. Enligt arrangörerna för Arkitektprovet har det diskuterats och utretts utförligt hur man ska göra med redan inkommet provmaterial och beskedet innebär att proven har skickats in förgäves:

”Beslutet att ställa in provomgången innebär att inkomna prov inte kommer att bedömas eller sparas till framtida provomgångar”, står att läsa på Arkitektprovets hemsida.

Normalt är det cirka en tredjedel av arkitektstudenterna som antas via provet. Men hösten 2020 kommer alltså ingen att antas den vägen. Istället utökas antagningen via betyg och högskoleprov. Varje lärosäte kommer inom kort att fatta beslut om den exakta omfördelningen för respektive utbildning.

Planen är att Arkitektprovet åter kommer att genomföras för antagningsomgången till arkitektutbildningarna höstterminen 2021.

Mer att läsa