Gå till innehållet

Hon stödjer hjälparbete efter cyklonen Winston i Fiji

Arkitekten Anna Sundman har jobbat på Fiji med att tillsammans med invånarna ta fram resilienta byggnader för att möta konsekvenser av klimatförändringarna och turismen. Nu vill hon tillbaka för att arbeta med planeringsstrukturer på öarna.

Det senaste året dramatiska händelser med koppling till terrorister har gjort att ett av våra tids stora hot mot samhällen fallit i skugga. Men klimatförändringarna fortsätter att sätta sina spår även när den mediala bevakningen minskar. Efter den stora cyklonen i Fiji i februari startade arkitekten Anna Sundman uppropet Stronger Than Winston för att samla pengar till en lokal hjälporganisationen.

– Fiji-öarna har tidigare haft ett friskare ekosystem. Idag är öarna så hårt belastade av turism och klimatförändringar att det inte håller längre. Vi har velat uppmärksamma invånarna på värdena i den traditionella byggnadskulturen och en hållbar livsstil, säger Anna Sundman.

Sitt fjärde år på arkitektutbildningen läste hon i Melbourne, Australien och en av kurserna handlade om Stillahavsöarna och ursprungsbefolkningens relation till sina rum. Studieresan gick till Fiji. Hon har sedan rest dit fem gånger till, varav en tillsammans med arkitektstudenten Elin Persson. De byggde en första prototyp till en toalett med kompostering för att minska föroreningar till korallrevet.

Modernisering lockar och gärna porslinstoaletter. Anna Sundman och Elin Persson la därför extra omsorg på gestaltningen av toalettrummet så att det kändes rymligt och trivsamt. Det blev det första kaklade toalettrummet på ön. De skrev också en ”Eco-toilet manual” som har använts efter att de åkt hem.

Modernisering lockar och särskilt porslinstoaletter. Anna Sundman och Elin Persson la därför extra omsorg på gestaltningen av toalettrummet så att det kändes rymligt och trivsamt. Det blev det första kaklade toalettrummet på ön. De skrev också en ”Eco-toilet manual” som har använts efter att de åkt hem.

Andra gången åkte Anna Sundman dit själv med hjälp av ett stipendium från SIDA kring Minor Field Studies och hon byggde då fyra toaletter i Niubasaga tillsammans med ett byggteam från byn. Som masterarbete på Arkitekturskolan ritade hon en gemensamhetslokal för samma by.

– Det var inte rätt tid för att genomföra ett större gemensamt projekt på ön, hövdingen hade dött och ingen ny var vald. Däremot såg jag hur teamet följt vår manual och byggt fler ekotoaletter

Traditionellt har det här området en stark tradition av hållbart jordbruk. Med turismen kommer nya lockelser där monokultur och konstgödsel i jordbruk på kort sikt kan skapa vinster men där riskerna är att ekosystemen störs i ett skört ölandskap.

Den traditionella byggnadstypen i Fiji har ofta en mer permanent grund av stenar som anses ha en koppling till förfäder. Den struktur som byggs ovanpå är mer temporär och byts oftare ut. Traditionella konstruktioner går därför ofta att reparera efter cykloner.

Den traditionella byggnadstypen i Fiji har ofta en mer permanent grund av stenar som anses ha en koppling till förfäder. Den struktur som byggs ovanpå är mer temporär och byts oftare ut. Traditionella konstruktioner går därför ofta att reparera efter cykloner.

– Generellt tycker jag att öbefolkningen har en god uppfattning om det här problemet och om värden i sina traditioner. Men det finns samtidigt lockelser i att tjäna snabba pengar på ohållbara lösningar.

Hennes engagemang kring Stillahavsöarna återväcktes när cyklonen svepte över Fiji i februari. Delar av ön var nästan helt förstörda, både byggnader och odlingslandskap. Däremot var få människor skadade.

– Öborna har erfarenhet av naturkatastrofer och planer för hur de ska bete sig. De evakuerades till de mer stabila byggnader som finns, som skolan.

Hon arrangerade då en informationskväll och insamling i Stockholm, Stronger than Winston. Pengarna de hittills fått går till hjälporganisationen Motoruki development fund.

Nu startar Anna Sundman kontor TIP i Stockholm tillsammans med två andra arkitekter, men hon har planer på att åka tillbaka till Fiji, kanske redan nästa år. Då med mer inriktning mot planeringsstrukturer.

– Det jag verkligen lärt mig är att långsiktighet i engagemang är viktigare än jag trodde när jag började. Det är viktigt att ta sig tid att förstå en samhällskultur för att kunna bidra med något, annars får man samma svar som man hade med sig när man kom. Det kan handla om att följa med kvinnorna i byn när de går och tvättar.

 

Stronger Than Winston:

Den tropiska cyklonen Winston drog över Södrahavsriket Fiji den 20 februari i år. Den räknades som den andra starkaste som uppmätts på södra halvklotet. Det blåste en ihållande vind på 83m/s och starkare i byarna. Ödeläggelsen blev enorm. Insamlingen Stronger Than Winston startades av organisationen AES, Architectural Environmental Strategies, för återuppbyggnaden i Fiji. Insamlade pengar ska gå till Moturiki Development Fund som startats av den lokala organisationen Matakavou.

Insamling till Moturiki

Architectural Environmental Strategies är en ideell, icke vinstdrivande organisation som arbetar med arkitektur, planering och hållbar utveckling och i interdisciplinära projekt genom praktiska fältstudier. AES har nyligen inlett ett samarbete med andra ideella hjälporganisationer i Europa inom Building Impact Zero Network, med syfte att bygga i byggteknik som har låg påverkan på klimatet.

Architectural Environmental Strategies

Mer att läsa