Gå till innehållet

Arkitekter på nytt jobb

Nya toppar på Wingårdhs och ett gäng nyrekryteringar på AIX finns i veckans skörd av folk på nya jobb.

Johan Eklind är ny kontorschef på Wingårdhs Stockholmskontor. Han är anställd på Wingårdhs sedan 1998.

HakanLundberg_bw_20160812

Håkan Lundberg är ansvarig för en ny och växande gren för landskapsarkitektur på Wingårdhs Göteborgskontor.

Louise_Kronander

Louise Kronander är nyanställd arkitekt på Efem arkitektkontor i Göteborg. Hon är utbildad på Chalmers arkitektur och kommer senast från Krook & Tjäder. Hon är certifierad miljöbyggsamordnare och stärker kontorets kompetens inom hållbart byggande.

Elisabet Ebeling

Elisabet Ebeling börjar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten. Arbetsområdet blir översiktsplanering samt målarbete kring God bebyggd miljö. Elisabet kommer närmast från Sweco där hon arbetat med processledning och social konsekvensanalys.

AIexia Staaf

Alexia Staaf är nyanställd på AIX Arkitekter. Hon tog sin examen från KTH i januari och innan dess studerade hon i Kina. Hon har även parallellt med sina studier arbetat på Wilhelmson Arkitekter och Peepoople och sedan 2012 med katastrofberedskap bland annat inom Svenska Röda korset.

Ethem Erdogan

Ethem Erdogan är ny arkitekt på AIX och kommer närmast från Marge Arkitekter där han var anställd i 4 år. Han tog sin arkitektexamen i Köpenhamn och har även studerat restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan.

Carl von Schmalensee

Karl von Schmalensee är nyanställd planeringsarkitekt på AIX Arkitekter. Han har masterexamen i Urban Design vid KTH samt en kandidatexamen i Fysisk planering vid BTH. Han har tidigare arbetat på plan- och exploateringsenheten på Värmdö kommun.

Monica Ståhlbrand

Monica Ståhlbrand är ny arkitekt på AIX och kommer närmast från Brunnberg och Forshed Arkitektkontor. Hon har erfarenhet från projektering och har även studerat textilvetenskap vid Uppsala Universitet.

Emelie Bjärkhed

Emelie Bjärkhed är nyanställd arkitekt på Nils Andréasson Arkitektkontor. Hon är utbildad vid Chalmers och tog examen 2010. Hon kommer närmast från A-hus där hon bland annat har arbetat med kundanpassningar.

Mer att läsa