Gå till innehållet

Arkitekter med utländsk utbildning får möjlighet att komplettera

Ett tjugotal lärosäten fick idag i uppdrag av regeringen att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning. Det gäller bland annat arkitektutbildningarna vid KTH och Chalmers.

Bakgrunden till uppdragen är att många utrikes födda fortfarande har svårt att hitta arbete inom sitt yrkesområde och som motsvarar deras utbildning och kompetens.

– För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i ett pressmeddelande.

Arkitekter med utländsk bakgrund och utbildning ska enligt beslutet kunna komplettera sina utbildningar på antingen Arkitekturskolan vid KTH eller på Chalmers Arkitektur. Liknande kompletterande utbildningar ska byggas upp för apotekare, barnmorskor, ekonomer, ingenjörer, sjuksköterskor och systemvetare.

Dagens beslut är ett steg i regeringens satsning på kompletterande utbildningar för personer med utländsk bakgrund och utbildning. Tidigare i år fick Lunds och Umeås universitet i uppdrag att starta utbildningar för läkare, Uppsala universitet för apotekare och receptarier och Malmö högskola för tandläkare. Anslagen till kompletterande utbildningar för 2016 var 25 miljoner kronor. För 2017 ökar anslagen till 75 miljoner kronor och för 2018 ytterligare 220 miljoner kronor.

Utbildningarna ska nu utformas av respektive lärosäte. Dimensioneringen kommer att anpassas till lärosätenas förutsättningar och utbildningsplatserna variera mellan 30 och 500 platser. De nya kompletterande utbildningarna ska motsvara högst två års heltidsstudier.

Mer att läsa