Nyheter

Arkitekter i upprop mot svartbygge

23 maj 2019

Ett 40-tal arkitekter har samlats i ett upprop mot ett svartbygge på en krog i Kalmar. Efter protesterna har bygglovsärendet utretts och samhällsbyggnadsnämnden går nu på arkitekternas linje.

Annons
Foto Mattias Rubin

Byggnaden Byttan i Kalmars stadspark innan skärmtaket monterades.

Det var i början på maj som flera personer, däribland Kalmars stadsarkitekt Björn Strimfors, uppmärksammade att Kalmar-restaurangen Park Hermina byggt ett skärmtak över sin uteservering.

Park Hermina, som ägs av skådespelaren Robert Gustafsson, nöjesproducenten Vicky von der Lancken och krögaren Anders Hansson, huserar i stadsparken. Byggnaden går under namnet Byttan och ritades av Sven Ivar Lind 1931. 2008 fick byggnaden sällskap av Kalmar konstmuseum.

Sedan takbyggnationen vid Byttan uppmärksammades har ett 40-tal arkitekter gått ihop om ett gemensamt upprop där de kräver att det nya taket tas bort.

Annons

”Byttan är den finaste byggnaden vi har i Kalmar från ’modern tid’. Ett utsökt exempel på den mjuka humanistiska modernism som är kännemärket för Sven Ivar Linds arkitektur. En byggnad som präglas av detaljer såväl som helhet”, skriver arkitekterna i en debattartikel publicerad i Östra Småland.

Fotografi från när skärmtaket byggdes. Foto: Kalmar kommun

Staffan Strindberg, arkitekt och initiativtagare till uppropet, förklarar att takbyggnationen förstör Byttans särart.

–  Det är en restaurang som har ett slags orangeri, med de här valvbågarna i taket som är så lätta att de nästan flyger. Hela den här oerhört vackra idén, med de svävande valvbågarna, förintas av det här tilltaget.

Staffan Strindberg slår fast att den nya takbyggnationen måste bort.

– Det är absolut nödvändigt att man river det. Det hade aldrig gått att få igenom en bygglovsansökan, och då ska det heller inte gå att få igenom det i efterhand.

Annons

Frågan om bygglov har utretts av kommunen och togs på onsdagen upp av samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi hade en diskussion i samhällsbyggnadsnämnden. Det finns inte förutsättningar att ge bygglov, och det kommer nu att kommuniceras ett rättelseföreläggande. Verksamheten blir ålagd att ta bort hela konstruktionen och återställa marken, säger Mattias Adolfson (S), nämndordförande.

Arkitekten har sökt företrädare för Park Hermina utan resultat. Krögaren Anders Hansson beklagade i förra veckan den uppkomna situationen i en intervju med Östra Småland.

– Såhär i efterhand känner jag mig jättekorkad och förstår mycket väl att jag borde ha lämnat in en bygglovsansökan. Men jag trodde helt enkelt inte att det behövdes.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel