Gå till innehållet

Arkitekter går back fram till 54 års ålder

Det lönar sig fortfarande att bli arkitekt – men bara knappt. Och en läkare tjänar sex gånger så mycket på sin utbildning, det visar Saco:s senaste undersökning om livslön.

En arkitekt tjänar in sin utbildning först vid 54 år års ålder och tjänar i snitt 18,6 miljoner kronor under sitt liv vilket är ungefär 8 procent mer än en person som endast har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

Arkitekter hamnar ändå långt ifrån toppen. Där finns läkare som tjänar in sin utbildning vid 33 års ålder och har en livslön på 26,1 miljoner vilket är 52 procent mer än de som endast har gymnasieutbildning.

Men faktum är att nästan hälften av de akademiska utbildningarna är rena förlustaffärer. Allra längst ner hamnar förskollärare som förlorar nästan 2 miljoner på att utbilda sig.

Saco har undersökt och analyserat livslöner sedan 1960-talet och andelen olönsamma utbildningar har ökat sedan senaste undersökningen för fem år sedan. Enligt akademikerorganisationens ordförande Göran Arrius finns ett tydligt samband mellan stor lönespridning och hög livslön.

− En sammanpressad lönestruktur är uselt för livslönen. Sveriges akademiker måste kunna göra lönekarriär och få betalt efter ansvarstagande och kompetens, säger han i ett pressmeddelande.

Saco lanserar också ett digitalt verktyg där det går att jämföra sin livslön med andras.

Så lönsamma är olika utbildningar

Lönsamma utbildningar / Livslöneskillnad gymnasieutbildad

Läkarutbildning 8,9 mkr

Juristutbildning 7,3 mkr

Ekonomutbildning 7,2 mkr

Civilingenjörsutbildning 5,9 mkr

Systemvetarutbildning 3,7 mkr

Matematiker/Statistiker 3,1 mkr

Tandläkarutbildning 3,1 mkr

Samhällsvetar-Förvaltningsutbildning 2,9 mkr

Apotekarutbildning 2,7 mkr

Veterinärutbildning 2 mkr

Högskoleingenjörsutbildning 1,9 mkr

Journalistutbildning 1,6 mkr

Personalvetarutbildning 1,6 mkr

Arkitektutbildning 1,4 mkr

Agronom-/Hortonomutbildning 1,4 mkr

Fysikerutbildning 1,1 mkr

Psykologutbildning 1,1 mkr

Teologisk utbildning 0,9 mkr

Kemistutbildning 0,2 mkr

Geovetenskaplig utbildning 0 mkr

 

Olönsamma utbildningar / Livslöneskillnad gymnasieutbildad

Förskollärarutbildning -1,8 mkr

Konstnärlig utbildning -1,7 mkr

Tandhygienistutbildning -1,7 mkr

Arbetsterapututbildning -1,6 mkr

Biblioteks- & informationsvetenskaplig utbildning -1,4 mkr

Grundlärare (årskurs 1-6) -1,1 mkr

Fysioterapeututbildning -1 mkr

Biologutbildning -0,9 mkr

Biomedicinsk analytikerutbildning -0,9 mkr

Lärarutbildning, praktiska & estetiska ämnen -0,8 mkr

Socialomsorgsutbildning -0,8 mkr

Humanistisk utbildning -0,7 mkr

Ämneslärare (årskurs 7-9, gymnasiet) -0,5 mkr

Receptarieutbildning -0,5 mkr

Yrkeslärarutbildning -0,4 mkr

Sjuksköterskeutbildning -0,4 mkr

Socionomutbildning -0,2 mkr

Mer att läsa