Gå till innehållet

Arkitekten blev bortkopplad – trots visionerna

Det påbörjade bygget av Karlshamns nya landmärke för kultur och kontor sätts på paus och den gestaltningsansvariga arkitekten, som anlitades för sin metod att följa projektet hela vägen, har blivit bortkopplad.

– Den nuvarande hanteringen av projektet får till resultat att de ambitiösa, väl genomarbetade intensionerna och själva syftet med projektet går förlorat. Det är negativt för staden, hela regionen, för projektet och för vårt kontor, säger arkitekten Anders Törnqvist som driver sitt kontor lokalt i Karlshamn och som tillsammans med sina anställda jobbat med projektet i Östra piren i Karlshamn sedan 2011, först med förstudier och idéutveckling och senare med projektering.

Anders Törnqvist har tidigare ritat bland annat Mörrum konferenscenter för vilket han belönades med utmärkelsen Årets betongarkitekt 2010 och lokalföreningen Sveriges Arkitekter Blekinge-Kalmars arkitekturpris 2009.

Byggnationen påbörjades i augusti 2020. Och nu under den senaste hösten har arkitektkontoret fått klä skott för att projektet, som har en utökad budget på 430 miljoner kronor, blivit ännu dyrare och har tagit längre tid än planerat. I Svt:s lokala rapportering och i tidningen BLT har det bland annat angetts att 170 arkitektritningar saknats eller varit felaktiga.

Anders Törnqvist ställer sig helt frågande till uppgifterna om de felaktiga ritningarna. Och när tidningen Arkitekten kontaktar beställaren, kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsfastigheter, blir bilden av vad eller vem som orsakat problemen med bygget mindre entydig.

Kommunens fastighetschef Magnus Persson blev vd för Karlshamnsfastigheter på deltid så sent som i mars i år och är därmed den fjärde personen som axlar vd-rollen i bolaget sedan senhösten 2019.

– Det har tidigare gjorts flertalet revisioner av projektet som pekar på dålig styrning och uppföljning, styrelsemöten inom bolaget med dålig information i protokoll etcetera. Det är svårt att följa vad som hänt, säger Magnus Persson.

Att det varit brister i bygghandlingarna står han dock fast vid.

– Sedan byggnadsarbetet började i augusti 2020, har det varit problem sedan dag ett. Det är inte bara arkitektritningarna, det har även varit kollisioner mellan olika discipliner, installationer som korsar varandra hej vilt. Det har varit underlag som inte varit klara och mycket fel. Det har varit jättesvårt att bygga efter handlingarna, säger han.

Till bakgrunden hör att det gjorts stora ändringar i programmet under projekteringen. Det gäller till exempel att addera en konsertlokal för akustisk musik och att utreda möjligheten att inrymma stadens bibliotek. Magnus Persson är också självkritisk:

– Bolaget har varit en dålig beställare som inte vetat vad man vill ha. Enligt mig borde projektet ha pausats innan byggnationen påbörjades, man borde ha haft bättre koll och ordning innan det upphandlades.

Enligt en granskning av A-ritningarna som fastighetsbolaget låtit göra, konstateras just att handlingarna uppenbarligen inte var färdigställda när projektet gick ut på förfrågan till entreprenörerna. Enligt granskningsrapporten, daterad 18 juni i år, står att läsa att ”om inga åtgärder omgående vidtages med att rätta till felaktigheter i handlingarna så kommer fortsatt byggnation bli mycket besvärlig”.

Anders Törnqvist är väl medveten om att bygghandlingarna inte var färdiga för att gå ut på förfrågan och säger att han försökte att påpeka detta för den då ansvariga ledningen och vd:n utan att få gehör. Själv var han dock vid den här tiden redan bortkopplad från sin ursprungliga roll som gestaltningsansvarig arkitekt. Hösten 2019 tillsattes nämligen en ny styrelse och ledning samt en ny vd för Karlshamnsfastigheter. Och i samband med det plockades Anders Törnqvist och även byggets ursprungliga projektledare bort från styrgruppen.

– Jag har varit bortkopplad som gestaltningsansvarig arkitekt sedan 2019 och har sedan dess inte haft insikt i eller kunnat påverka det operativa arbetet med projektet, säger Anders Törnqvist.

Han beskriver hur projektet startade med ambitioner om att skapa något unikt som lockar forskning och företag till kommunen och hur han som gestaltningsansvarig arkitekt satt med i styrgruppen tillsammans med projektledaren tillika vd:n för verksamheten NetPort science park. Anders Thörnqvist berättar hur han anlitats och fått gehör för sin så kallade ATA-metod, där arkitekten följer projektet hela vägen, även under byggnadsfasen.

Emigranten är etapp fem i utbyggnaden av en science park på Östra piren i Karlshamn och ska rymma biograf, konsertlokal, restauranger och kontor.

– I korthet handlar ATA-metoden om att med en stärkt arkitektroll och ett gediget förarbete skapa en stark gestaltningsidé och säkerställa att projektet utvecklas med den i alla sina faser, till en fullt färdig miljö, och att övriga teknikkonsulter är med tidigt i designprocessen för att utveckla hållbara, ekonomiska lösningar i en helhetsgestaltning. Det handlades även upp en projekteringsledning med ansvar för tids- kostnads- och samordningsplanering för att den så betydelsefulla gestaltningsidén skulle få rätt tyngd i projektet. Jag brinner för att utveckla arkitektprofessionen och i detta fall skapa något unikt för Karlshamn, säger Anders Törnqvist.

För ett par månader sedan lät Karlshamnsfastigheter genom en advokat meddela Anders Törnqvist att han inte kommer att anlitas mer i projektet.

– Vi har beställt jobb under projektets gång men nu har vi meddelat att vi inte beställer mer. Vi bygger huset tätt, sedan stoppar vi bygget. Samtliga avtal med upphandlade entreprenörer är avslutade eller under förhandling, säger vd:n Magnus Persson.

Han säger att det nu behövs tas fram en slutkostnadsprognos innan byggnationen kan påbörjas igen. Målet är att den ska vara framme till sommaren 2022.

– Det är helt omöjligt att driva ett projekt där det inte går att säga vad slutkostnaden kommer att bli. Det är därför projektet just nu stoppats. Det kommer att bli en ny upphandling som är en partnering för att bygga färdigt huset. Vi arbetar redan nu med att gå igenom och rätta till ritningar för att kunna få en bra slutprodukt, säger han.

Anders Törnqvist är bedrövad på flera sätt. Två av hans fyra anställda har lämnat företaget och staden.

– Det är tråkigt när det gjorts ett ambitiöst arbete som väckt intresse och förväntan. Om det slutar med att det blir ett vanligt kontorshus av den nya miljön som skulle bli verksamhetens signum och varumärke, tappar projektet sin attraktionskraft. Allt det här är förstås oerhört jobbigt för mig. Men mest ledsen är jag för att min personal har farit illa. De har gjort ett ambitiöst, kvalificerat och fint jobb, säger Anders Törnqvist.

Mer att läsa