Gå till innehållet

Arkdes satsar stort på Lewerentz och Tham & Videgård

Fem stora utställningar, varav två med renodlat arkitekturtema, står på Arkdes program för de kommande tre åren. Dessutom ska basutställningen göras om helt.
– Vi är mycket stolta över att kunna visa våra samlingar – de är i världsklass, säger överintendent Kieran Long.

Vad Arkdes bör och inte bör ställa ut är sedan länge ett hett debattämne i arkitekt- och designkretsar. När nu utställningsplanen för 2018–2021 presenteras behandlar den arkitektur och design i dåtid, nutid och framtid.

Den första utställningen som redan är under arbete, Public luxury, öppnar den 1 juni 2018 och kommer att fokusera på Sverige och designens roll i samtiden.

– Utställningen bottnar i det som händer här och nu, men den kan peka på hur arkitektur och design kan användas för att hjälpa till att identifiera och väcka diskussion kring samhällsfrågor, säger journalisten Daniel Golling, som curerar utställningen tillsammans med huvudcuratorn Kieran Long.

I februari 2019 inleds The future starts here, en utställning om morgondagens värld med smart design och artificiell intelligens i fokus. Den visas redan i vår på Victoria & Albert museum i London, Kieran Longs tidigare arbetsplats.

Inför hösten 2019 förbereder Arkdes en utställning om hur tekniken med prefabricerade betongelementen spreds över världen och därefter följer som många förhandstippat Sigurd Lewerentz, med premiär i mitten av 2020. Både den och ett retrospektiv om Tham & Videgård 2021 planeras bli internationella vandringsutställningar.

När Arkdes utställningsprogram presenterades den 24 oktober fanns inte en enda kvinna med på scen, något som enligt Kieran Long inte speglar hur projekten drivs.

– En av de två curatorerna till The future starts here är kvinna, och det programmet genomsyras dessutom av genusfrågor. Vad gäller förnyelsen av basutställningen och Public luxury som vi börjat arbeta med nu är det många kvinnor inblandade. De är ju dessutom i majoritet i Arkdes personal.

Till sommaren kommer det att ske förändringar i hur utställningslokalerna på Skeppsholmen i Stockholm utnyttjas. Basutställningen och de tillfälliga ytorna skiftar då plats och en ny scen, Arkdes Gallery, skapas för mindre utställningar med premiär hösten 2018. Galleriet är tänkt att användas som ett skyltfönster för experimentell design och ny arkitektur och ska visa tre till fyra utställningar per år.

– Intentionen är att göra Arkdes till hjärtat i arkitekt- och designkretsar i Stockholm, och förhoppningsvis i Sverige, säger Kieran Long och utlovar en mötesplats för både umgänge och diskussioner kollegor emellan.

Mer att läsa