Gå till innehållet

Arkdes kan bli del av Moderna museet

I sin budgetproposition flaggar regeringen för en sammanslagning av Arkdes och Moderna museet. I väntan på besked från kulturdepartementet bjöd Svenska konstkritikersamfundet och Stockholms arkitektförening in till ett samtal om Arkdes framtid.

Arkitekterna förlorade ett vardagsrum och fick ett centrum med otydligt uppdrag. Samma centrum tog över de designmiljoner Svensk Form förfogat över. Och ingen är nöjd. Kåren av arkitekter och formgivare söker ett centrum som lyfter deras frågor – men vad vill politikerna? Frågan ställdes flera gånger under samtalet på Liljevalchs konsthall i Stockholm, som samlade deltagare från både arkitektur- och designhåll.

Vad vill då den nya regeringen med Statens arkitektur- och designcentrum? Den frågan ställde många på Liljevalchs. ”Va, vilket centrum syftar du på”, undrar Alice Bah Kuhnkes pressekreterare när Arkitekten ringer upp i förhoppning om svar. Hon lovar dock att undersöka saken närmare och återkommer senare med ett skriftligt uttalande, en upprepning av det som redan står i budgetpropositionen: Det kan ”finnas fördelar med att samla uppgifterna för Moderna museet och Statens centrum för arkitektur och design i en gemensam myndighet” samt att regeringskansliet utreder frågan. Inget som antyder några mer långtgående visioner direkt, men det lutar i alla fall mot att Moderna museet och Arkdes i framtiden samsas under ett gemensamt paraply – åtminstone vad gäller administrationen. Arkitekturskribenten Mark Isitt, som var närvarande på Liljevalchs, tror inte på den lösningen.
– Nej, arkitekturen är ett viktigt ämne i sig själv.
Isitts tolkning är att Arkdes de senaste åren sökt aktualitet för sina utställningar utan att förstå kraften i starka, visuella uttryck.
– Under samtalet var det många som sa att Arkdes borde göra en utställning om bostadsbristen – den tror jag inte att jag skulle velat se. Men kanske en utställning om innovativa lägenhetslösningar? Den kunde man sedan ladda med aktualitet genom samtal och seminarier.
– Den nya chefen måste våga lita till arkitekurens egen kommunikativa kraft!
Vad man än tycker om Arkdes de senaste åren tycks alla gilla tillförordnade överintendenten Kerstin Brunnberg – såväl offentligheten som myndighetens medarbetare. Alla – även de argaste samlingskramarna – applåderade snällt när hon intog scenen sist av alla under Lilje-
valchskvällen. En som gladdes åt Brunnbergs framträdande var arkitekturhistorikern Martin Rörby, tidigare ordförande för Stockholms skönhetsråd.
– Jag tycker hon har sett de behov som finns, till exempel att det i den högsta ledningen behövs en kompetens som motsvarar uppdraget. Det är också uppenbart att Brunnbergs uppdrag inte bara är att överbrygga en period mellan två ordinarie överintendenter, hon är med och analyserar institutionen. Man kommer att lyssna på henne på departementet, konstaterar Martin Rörby, som också vill betona att uppdraget att vara ett centrum för både design och arkitektur kräver ett dubbelt ledarskap – en kompetens inom design och en inom arkitektur.
– Om man bottnar i sin kunskap vågar man också ta ut svängarna. Då blir man en tydlig avsändare, och då kommer publiken!

Mer att läsa