Gå till innehållet

Arkdes får nya pengar till forskning

Fem miljoner av regeringens budget för 2018 öronmärks för att statens centrum för arkitektur och design, Arkdes, ska bedriva forskning kring hur det som byggs påverkar individen och samhället.

– Detta är en helt unik satsning på arkitektur- och designforskning som gör Arkdes till en av Europas starkaste forskarmiljöer inom området, säger Arkdes överintendent Kieran Long i ett pressmeddelande.

De fem miljonerna till forskningen på Arkdes är en av nyheterna i regeringens budget för 2018 som presenterades idag. Enligt regeringens proposition bör forskningen vara inriktad på att ”studera det byggda och gestaltade ur samhällets och den enskildes perspektiv”. I budgetpropositionen framgår också att Arkdes får tre miljoner till för att utveckla en mötesplats för arkitektur, form och design i södra Sverige, lämpligen vid Form/Design Center i Malmö.

Bland nyheterna i höstbudgeten finns även att Boverket får 15 miljoner för att stärka sitt arbete inom arkitektur.

– Det är en bra början till det som ska komma, säger Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson och syftar på regeringens utlovade proposition om gestaltad livsmiljö, där Boverket troligen föreslås få en viktig roll.

I budgeten finns också ett statligt stöd på 75 miljoner kronor som ska gå till innovativt, hållbart bostadsbyggande.

– Det är tydligt att hårt lobbyarbete från Sveriges Arkitekter börjar löna sig. Mycket av det här hade aldrig hänt om ingen drivit på, säger Margareta Wilhelmsson.

Förbundet har även lobbat för att det ska utbildas fler arkitekter för att råda bot på bristen på arbetskraft på företagen och i kommunerna, men här är Margareta Wilhelmsson inte lika nöjd med utfallet i årets budget.

– Det finns en satsning på fler utbildningsplatser inom samhällsbyggnad men den är bara på 14 miljoner 2018, räcker bara till ungefär 148 utbildningsplatser och är inte särskilt riktad mot arkitekter. Den hjälper inte situationen här och nu, säger hon.

Nyheter i regeringens förslag till budget 2018:

  • Fem miljoner till Arkdes, öronmärkta till ny forskningsfunktion.
  • Tre miljoner till utveckling av mötesplats för arkitektur, form och design i södra Sverige.
  • 75 miljoner statligt stöd till innovativt, hållbart bostadsbyggande.
  • 15 miljoner till Boverket för att stärka myndighetens arbete inom arkitektur .
  • 20 miljoner till Statens konstråd för att stärka kunskapen om offentlig konst i nybyggda miljöer.

 

Mer att läsa