Gå till innehållet

Arkdes bjuder in till kreativa stadslösningar

Arkdes satsar på arkitektonisk kreativitet i sin nya utställning Arkitekturvisioner: Skeppsbron.
Åtta arkitektförslag med möjliga lösningar för Skeppsbron i Stockholm ingår i utställningen.

James Taylor-Foster är curator för utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron på Arkdes. Utställningen består av åtta förslag på egensinniga projekt för Skeppsbron i Gamla stan i Stockholm. Arkitekterna fick tre månader på sig att utveckla sin idé och formatet utgör startskottet för en serie utställningar.

James Taylor-Foster berättar att man valde ut Skeppsbron, då platsen trots sitt centrala läge är underskattad.

– Skeppsbron har länge fungerat som ett skyltfönster för Stockholm och Sverige. Historiskt var Skeppsbron också det första intrycket som besökare med båt fick av Stockholm. Man kan dra paralleller till Canal Grande i Venedig där besökarna möter de mäktiga handelshusen, säger han och fortsätter:

– Skeppsbron är dessutom väldigt symboliskt viktig och tillgången till vatten, som inte riktigt nyttjas i dag, gör det till en fantastisk plats att föreställa sig nya saker på. Utvecklingen av städer bygger på att nya saker tillförs till det gamla och jag tycker att det är inspirerande att föreställa sig vad som skulle kunna tillföras till den här platsen.

Han understryker samtidigt att utställningen snarare handlar om arkitektoniskt skapande och den idéprocess som ligger bakom nya förslag, än Skeppsbron i sig.

– Utställningen handlar nödvändigtvis inte om Skeppsbron, utan platsen ska ses som ett slags fordon för att få ihop åtta fantastiska arkitekter att titta på en och samma plats. Arkitekterna utnyttjar platsen precis som de själva vill, vilket lägger fokus på arkitektrollen i sig.

Ska den här utställningen tolkas som ett debattinlägg i den stildebatt som varit?

– Jag tror att debatten som varit har präglats av en avsaknad av idéer. Alltså den här utställningen är inte ett inlägg och debatterar heller inte modernism eller klassicism, eller den arkitektoniska stilen i Stockholm. Snarare är det ett förslag om att se bortom stilar och i stället fundera över hur idéer i det offentliga rummet kan te sig, respektive hur vi kommunicerar dem. Jag tror inte att någon av de deltagande arkitekterna har förhållit sig till den debatten när de utvecklat sina visioner. De har snarare låtit kreativitet flöda och visionerna ger otroliga möjligheter för hur vi kan se på Stockholm.

En annan dag i en annan tid av Elisabeth B Hatz.

Mina drömmars stad av AT-HH.

Esencial av Carmen Izquierdo.

I vatten skrivet av Hermansson Hiller Lundberg.

Muren av Krupinski/Krupinska.

De dödas ö av Nilsson Rahm.

Du av OKK+.

Kristalltider av Tor Lindstrand.

Mer att läsa