Gå till innehållet

De använder designverktyg för att utreda brott

Forensic architecture utför arkitektoniska utredningar för att förstå byggnaders roll i konflikter.  

Är det möjligt att en secret service-agent inte skulle ha hört ett pistolskott eller känt lukten av ett avfyrat skott som avlossats i ett litet rum? I tyska Kassel skedde år 2006 ett mord på ett internetkafé. Agenten var närvarande när mordet skedde och fångades på övervakningskameror. Några år senare utredde brittiska Forensic architecture mordet igen.

– Hur kunde en secret service-agent missa ett sådant mord?

Christina Varvia är arkitekt och biträdande chefi Forensic architecture, ett forskningsbaserat kontor som gör arkitektoniska utredningar i rättsfall om brott mot mänskliga rättigheter. Kontoret är tvärvetenskapligt sammansatt av arkitekter, konstnärer, journalister, forskare och jurister och de tar in experter för att undersöka olika aspekter.

– Vi arbetar med arkitektur i dess utvidgade betydelse. Metoder, verktyg och sätt att tänka är arkitektur, inte med målet att formge byggnader utan för att förstå byggnaders roll under en konflikt och vad resterna kan berätta för oss om händelseförloppet, säger Christina Varvia.

3d-modell över ett internetkafé i Kassel, av Forenisic Architecture.

Forensic architecture använder sig av arkitektens verktyg; ritningar, tidslinjer, 3d-modellering och animeringar. De kombinerar dem med andra specialisters kunskap, som vittnesmål och fotografier, för att återskapa händelseförlopp. En skugganalys kan exempelvis berätta hur och var en bomb har fallit.

– Arkitekter är tränade i att återuppbygga städer och byggnader som drabbats av krig. Vi ser förstörda byggnader, bilder av bombmolnen, vittnesmål och bilder som ledtrådar för ett skeende. Vi dekonstruerar händelsen och bryter ner den i tid och rum för att förstå sambanden, säger Christina Varvia.

I fallet med secret service-agenten i Kassel byggde Forensic architecture upp en 3d-modell över lokalen för att med hjälp av experter kunna undersöka hur ljud och dofter från ett pistolskott spritt sig i rummet och de återskapade rörelsemönstret hos agenten.

Bland uppdragsgivarna finns bland andra Amnesty International, Human Rights Watch och FN, samtidigt som en del av forskningsverksamheten fortfarande drivs genom forskningsmedel.

– Det gör att vi kan åstadkomma mer än att bara svara på frågan i uppdraget. Vi kan utveckla nya forskningstekniker och vi sprider vår kunskap för att också andra ska kunna granska händelser med våra metoder.

Christina Varvia jämför Forensic architectures metoder med hur arkitekter arbetar med collage för att föra samman olika fakta.

– Vi gör samma sak men vi är mer precisa. Vi organiserar forskning på ett liknande sätt som en arkitekt organiserar ett bygge. Vi tar in experter och tillsammans bygger vi upp en bild av ett skeende och presenterar informationen estetiskt. Min definition av en arkitekt är att om du tänker som en arkitekt så är du en.

Forensic architecture i andra uppdrag

USA släppte i mars 2017 bomber i Syrien med terrorister som måltavla. Vittnesmål talade för att bomberna fällts över moskén Al-Jinahoch att det skett under bönestunden med många civila dödsoffer som följd, men USA nekade. I det fallet samarbetade Forensic architecture nära medierna som hade mycket bilder från platsen efter händelsen och de visade en stor bombkrater rakt över bönerummet där skor stod avställda. USA erkände också snabbt vad som egentligen skett.

Amnesty International anlitade Forensic architecture i ett fall med vittnesmål från tidigare fångar i syriska fängelser. De hade suttit fängslade i flera år i påtvingad tystnad, ofta med ögonbindel och blivit utsatta för tortyr regelbundet. De lärde sig att urskilja avstånd och rumslighet utifrån ljud. Forensic architecture tog hjälp av akustikexperter för intervjuer med frisläppta fångar för att återskapa fängelset i en 3d-modell som sedan användes i Amnestys kampanjer.

År 2014 försvann 43 studenter spårlöst i Iguala i Mexiko. Det fanns många vittnen, men allt för många olika berättelser, och den sanna historien försvann i bruset. Genom att skapa diagram utifrån foton och vittnesmål kunde Forensic architecture se ett mönster av hur militärfordonen rört sig. Resultatet ledde till att regeringen öppnade undersökningen igen. Materialet presenterades också i en utställning som besöktes av många anhöriga till de försvunna studenterna.

Kartläggning av 43 försvunna studenter i Mexiko.

Forensic architectures material har visats på flera andra kultur- och konstinstitutioner. I höst ställer Röhsska museet i Göteborg delar av deras arbete.

Mer att läsa