Gå till innehållet

Ännu en finsk seger för Mandaworks

Svenska Mandaworks ingår i teamet som tog hem delat första pris i en internationell idétävling för ny bebyggelse kopplad till flygplatsen i Vanda i Finland.

Uppgiften var att föreslå hur knutpunkten med flygplatsen, Aviapolis, kan utvecklas med nya kvarter. En av utmaningarna är att ta hand om avfall och föroreningar som försämrar den lokala miljön.

– Vårt förslag till den första utvecklingsfasen av Aviapolis förstärker områdets potential för att inhysa kultur- och livsstilsutbyte, samtidigt som vi tar itu med miljöutmaningarna genom innovativa cirkulära och kollektiva system, förklarar Martin Arfalk på Mandaworks i ett pressmeddelande.

Illustration ur Mandaworks och Masslabs vinnande tävlingsförslag.

Dessa cirkulära system handlar om att utnyttja områdets potential för att maximera dagvatteninfiltrering, återanvändning och filtrering av spillvatten, tillväxt av biologisk mångfald, koldioxidupptagning, smart energiproduktion, avfallshanteringscykler och småskalig lokal produktion.

Mandaworks, med kontor i Stockholm, har redan tidigare nått framgångar i finska arkitekttävlingar. Senast i januari tog kontoret hem ett första pris i tävlingen om en ny stadsdel i Tammerfors.

– Med tävlingsvinsterna och fortsatta uppdrag ökar vårt finska intresse och fokus, säger Martin Arfalk.

Ytterligare två team prisades i tävlingen.

Mer att läsa