Gå till innehållet

Anmälan mot Umeå universitets rektor avskrivs

Justitiekanslern (JK) kommer inte utreda anmälan mot Umeå universitets rektor Lena Gustafsson för grovt tjänstefel. Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf) som står bakom anmälan driver inte heller ärendet vidare.

Sulf menar att det var fel av Lena Gustafsson att polisanmäla anställda på Arkitekthögskolan utan att först ta upp ärendet i personalansvarsnämnden. Bakgrunden är att två bastubyggnader som uppförts under en kurs inte revs utan flyttades till lärarnas egna tomter.

30 maj meddelande justitiekansler Anna Skarhed att JK inte kommer att vidta någon åtgärd med anledning av ärendet. Hon skriver att JK kan inleda förundersökning mot befattningshavare som åsidosätter tjänsteutövande eller uppdrag, men att möjligheten främst är avsedd för situationer när misstanke om brott kommer fram i samband med behandlingen av ett ärende som JK beslutat att granska närmare. Huvudregeln är att anmälan om brott ska göras hos polisen eller åklagare, vilket dock Sulf inte kommer göra.

– Vi går inte vidare med en polisanmälan och därmed blir det inte prövat om Lena Gustafsson har gjort rätt eller fel, säger Jan Gladh, förhandlingschef på Sulf.

Mer att läsa