Gå till innehållet

Anders Johansson slutar som prodekan på KTH

Anders Johansson lämnar sin tjänst som prefekt och prodekan på Arkitekturskolan KTH vid årsskiftet. Bakom beslutet finns flera anledningar – bland annat ett missnöje med den ekonomiska situationen.
– Det känns jättetråkigt, det har varit en intensiv tid som varit både väldigt rolig och frustrerande, säger han.

Arkitekturskolan har dragits med ekonomiska problem och tvingats till nedskärningar. Anders Johansson menar att utbildningen i dagsläget fungerar bra men att de på sikt kommer att tvingas till ytterligare nedskärningar i en utsträckning som kommer att påverka utbildningen på ett sätt som inte är acceptabelt. Bristen på pengar beror dels på avsevärt högre lokalkostnader i och med flytten till den nya byggnaden, dels om att den statliga designpengen inte är tillräcklig.

– Det ser inte jätteljust ut och det stora problemet är att vi inte får betalt för att bedriva den undervisning som vi gör, säger Anders Johansson.

Han tillträdde posten som prodekan den 1 januari 2013 på ett fyraårigt uppdrag som tar slut vid årsskiftet, 2014 förlängdes det ett år i samband med att han även fick rollen som prefekt ett åtagande han nu inte kommer att fullgöra.

– Något bra tillfälle att sluta finns nog inte, men vi har fått fart på skolan och det känns riktigt bra just nu. Det är bättre att sluta medan entusiasmen är på topp.

Han kommer dock att finnas kvar på skolan och fortsätter på sin anställning som gästprofessor och kommer att finnas till hands för den nya ledningen på det sätt som den vill.

– Nu finns en chans att hitta nya lösningar. Vi har en stark organisation och ingen är oersättlig, säger Anders Johansson.

På många sätt visade sig jobbet vara mycket svårare och mer krävande än han trodde när han tillträdde för fyra år sedan.

– Det blir så många enskilda ärenden som måste lösas hela tiden. Det får lätt karaktären av brandkårsutryckningar och det var svårt att hinna med att även ha det långa perspektivet, säger Anders Johansson.

För egen del kommer han att återgå till egen verksamhet, vilket han drev innan han tog jobbet på KTH, och rita hus i mindre skala.

Mer att läsa