Gå till innehållet

Amorteringskrav kan bli förödande för små arkitektkontor

Finansinspektionens nya föreslagna amorteringskrav på tilläggslån för tillbyggnader riskerar att slå undan benen på många små arkitektkontor och byggföretag. ”Jag är rädd att min verksamhet kommer att drabbas starkt negativt, i värsta fall försvinner hela kundunderlaget”, säger Bjarne Bexelius.

Bjarne Bexelius är arkitekt och driver sedan två år tillbaka den egna firman Greyman där tillbyggnader för privatpersoner utgör i princip hela verksamheten. Den vanligaste kunden är en familj som väntar tillökning och behöver mer plats i villan. Men med de nya amorteringskraven kan den investeringen bli flera tusenlappar dyrare per månad jämfört med nuvarande regler.

– Det är mycket pengar för en barnfamilj och mina nuvarande kunder väljer därför att ta sina lån innan kraven träder i kraft. Men vad händer till hösten?

Finansinspektionen medger att amorteringskravet kan ha en dämpande effekt på efterfrågan av byggtjänster men menar att påverkan antagligen inte kommer att bli allt för omfattande.

– Det finns krafter som drar åt olika håll, det kan också bli mer förmånligt för familjer som hade tänkt flytta att bygga ut istället, säger Johan Berg, analytiker på Finansinspektionen.

Bjarne Bexelius menar att kraven borde ta hänsyn till vad personen lånar till, lyxkonsumtion klumpas ihop med nödvändiga och långsiktiga investeringar som takreparationer eller en tillbyggnad med extra rum på grund av tillökning i familjen.

– Att en Thailandsresa ska amorteras av på tio år är väl rimligt. Men det är inte rimligt att kräva att ett lån på ett tak som ska ligga i 50 år ska amorteras av på tio.

Efter den 1 juni behöver den som tar ett tilläggslån på sin bostad antingen amortera av det nya lånet på tio år eller slå ihop alla nya och gamla lån och amortera ner dessa till en belåningsgrad på 50 procent av fastighetens värde. Är ombyggnaden tillräckligt omfattande får låntagaren omvärdera fastigheten för att räkna in värdeökningen som den resulterar i och kan på så sätt få ner belåningsgraden – och i förlängningen sin månadskostnad. Något som kan vara svårt att räkna med på svaga bostadsmarknader där värdeökningen kan bli betydligt lägre. Det blir dessutom svårare för kunden att på förhand räkna ut kostnaden med de nya reglerna.

– Det är för många parametrar och kunderna blir osäkra på om kalkylen blir gynnsam, vem vet hur belåningsgraden ser ut efter en tillbyggnad och ny värdering? Det kan få dem att avstå.

Vad som egentligen räknas som tillräckligt omfattande är upp till banken att bestämma. Enligt Finansinspektionen räcker det i alla fall inte med ett nytt kök, badrum eller en tillbyggd balkong.

 

Amorteringskrav

Börjar gälla: 1 juni.

Omfattar: Alla nya bostadslån inklusive alla som utökar sina befintliga lån för till exempel tillbyggnad.

Innebär: Alla lån över 70 procent av värdet måste amorteras med 2 procent per år, över 50 procent av värdet med 1 procent. Den som utökar ett gammalt lån kan välja att amortera endast detta på 10 år istället för att baka ihop dem och amortera på hela summan.

Undantag: Nyproducerade bostäder kan undantas från kravet i fem år.

Mer att läsa