En arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska enligt lag ha en jämställdhetsplan och ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet och religion.

Arkitektens granskning, riktad till vd:ar och personalansvariga på 47 arkitektföretag, visar att sju kontor av de 32 som svarat, alltså 22 procent, saknar antingen plan eller målinriktat arbete eller både och. Det är betydligt bättre resultat än 2013, då motsvarande siffra landade på 47 procent.

Samtidigt är årets statistik mindre tillförlitlig då färre svarat, trots att kontoren med minst 25 medarbetare blivit fler. Av de sex arkitektföretag som i granskningen 2013 helt saknade jämställdhets- och mångfaldsarbete är det fyra som nu inte svarat.

diagram– I grunden handlar åtgärderna om att förebygga individuella diskrimineringsfall. Men vi ser också att organisationerna mår bra av arbetet. Man blir en attraktivare arbetsgivare, säger Björn Andersson, utredare på Diskrimineringsombudsmannen med fokus på arbetslivet.

Många företag har välkomnat Arkitektens uppföljning och berättat hur de på olika vis arbetar med frågorna. Men de finns de som menar att de fått fram en blandad och jämställd grupp ändå, och därför inte ser behov av systematik. Ett argument som inte biter på Björn Andersson.

– Även om man tror sig arbeta bra med frågorna måste man ändå kontrollera det. Ett kontinuerligt förebyggande arbete är en lagstadgad skyldighet. Det kommer man inte ifrån.