Gå till innehållet

Allt fler arkitektföretag startar

Företagen med arkitektur som huvudområde har ökat kraftigt de senaste sex åren, visar siffror som Skatteverket tagit fram för Arkitekten. Flest nystartade företag står 2020 för.

Mellan januari och september i år registrerade Skatteverket 563 nystartade eller ombildade arkitektföretag. Det är drygt 100 fler än samma period 2019, och mer än dubbelt så många om man jämför med samma period under 2015. Under de sex åren har antalet arkitektföretag ökat stadigt för varje år.

– Ökningen visar på en framåtanda där man inte backar för den svårnavigerade marknaden utan vågar starta eget. Det ger hopp om framtiden, säger Jannice Johansson Steijner, som är ordförande för Sveriges Arkitekters företagarråd samt leder Innovationsföretagens arkitektråd.

Under högkonjunkturen var det framförallt arkitekter med ett par års erfarenhet och äldre som startade företag enligt Jannice Johansson Steijner. Data från Tillväxtanalys, som ansvarar för Sveriges officiella statistik över nya företag, visar också att det i den branschgrupp där nya arkitektföretag ingår historiskt sett varit betydligt vanligare med en tidigare anställning inom samma bransch jämfört med andra grupper.

– Andelen tidigare arbetslösa har även varit något lägre i denna branschgrupp, säger Lars Sundell, statistiker på myndigheten.

Jannice Johansson Steijner.

I samhället i stort har det överlag synts en nedåtgående trend de senaste sex åren för antalet nystartade företag. Under första halvan av 2020 märks dock en ökning, vilket är en effekt av de sänkta kraven på kapital för den som startar aktiebolag som infördes vid årsskiftet, enligt Lars Sundell. Aktiebolagen står för hela ökningen.

Här sticker arkitektföretagen ut: en betydande del av uppgången i år består av enskilda verksamheter. Jannice Johansson Steijner tror att det kan förklaras med ett antal nya grupper bland arkitekterna som startar företag i år.

– Byggvaruhandeln har boomat och utifrån den statistiken borde de små privatuppdragen för villa- och lägenhetsägare också öka.

Hon gissar också att en del arkitekter nyttjar minskad pendlingstid eller korttidspermittering för egna uppdrag. Andra kan ha erbjudits att fortsätta samarbeta med sin nuvarande eller tidigare arbetsgivare som underkonsult.

–­ Vissa arkitektkontor ökar mängden underkonsulter i stormigare tider som en resursmässig gummisnodd när projekten blir mer och mer svårprognostiserade, säger Jannice Johansson Steijner.

Under sommaren och hösten har förbundsjuristerna på Sveriges Arkitekter noterat att ett antal arkitekter som sagts upp valt att starta eget, en grupp som alltså tidigare sällan tagit det steget. Det finns också indikationer på att fler nyutexaminerade arkitekter startar företag nu än under högkonjunkturen.

Mer att läsa