Gå till innehållet

Allt färre företag fakturerar stat och kommun

Antalet arkitektkontor som har offentliga uppdrag fortsätter att minska. En förklaring är högkonjunkturen. En annan att det blivit allt svårare att klara upphandlingskraven.
– Även vi kan ha svårt att klara ska-kraven, säger Gunnar Hellman, vd på Ahrbom och partner.

Antalet arkitektkontor med offentliga uppdrag har minskat stadigt sedan 2013 och det senaste årets minskning, från 749 till 623, är den största sedan dess. En liknande trend finns till exempel bland IT-konsulter.

– Det beror sannolikt på att vi haft högkonjunktur och det privata handlar då hellre sinsemellan för det är enklare. Nu kommer lågkonjunktur och antalet som vänder sig mot det allmänna och deltar i upphandling kommer sannolikt att öka, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Olle Lundin.

En förklaring till det minskande antalet företag är också att några kontor har blivit uppköpta av större företag eller att ägaren har gått i pension. Ytterligare en förklaring som brukar nämnas är att det för vissa, framförallt mindre arkitektföretag, blivit för svårt att konkurrera med större aktörer, till exempel då det i vissa ramavtal krävs ett brett spektrum av specialkompetenser och då de större aktörerna helt enkelt är bättre på själva anbudsförfarandet. Detta är något som också Olle Lundin känner igen:

– Absolut. Dels är upphandlingarna ofta omfattande och dels kräver det kunskap och resurser för att kunna lägga anbud. De flesta är nog överens om att LOU missgynnar mindre företag, säger han.

Ahrbom och partner hör till de arkitektkontor som kraftigt ökat sin fakturering till det offentliga. Men även för dem kan det vara svårt att leva upp till de obligatoriska krav som ställs i upphandlingarna, säger vd Gunnar Hellman.

– Trots att vi är 70 medarbetare klarar vi inte alltid alla ska-krav med referensprojekt och erfarenhet ens inom vårt specialområde. Kraven är ibland orimliga men vi har lärt oss att hoppa mellan isflaken och ibland svälja förtreten, säger Gunnar Hellman och nämner som exempel en upphandling där det krävdes att handläggande och ansvarig arkitekt tidigare jobbat med kombinationen laboratoriemiljö och hotell.

Ahrbom och partner hade offentliga uppdrag till ett affärsvärde på 109 miljoner kronor år 2018. Det är en ökning med 77 procent från året innan. Förklaringen är de senaste årens stora uppdrag, som ombyggnaden av Kungliga Operan och hela regeringskvarteret Rosenbad i Stockholm.

– Rosenbadprojektet startade för två år sedan och blev då vårt största projekt. År 2018 är en topp i statistiken, säger Gunnar Hellman.

Ahrbom och partner brukar ha merparten av sina uppdrag hos offentliga beställare, oavsett konjunktur. Gunnar Hellman har märkt av att konkurrensen om uppdragen varit mindre under högkonjunkturen, också från de större aktörerna. Men nu har konkurrensen hårdnat igen, konstaterar han.

– Sedan ett halvår tillbaka är priskonkurrensen mycket tuffare och nu vill de största kontoren också ha jobben, säger Gunnar Hellman.

 

Arkitektkontoren som var störst inom offentlig upphandling 2018

De renodlade arkitektföretagen fakturerade stat och kommun för totalt 2,5 miljarder år 2018, vilket är ungefär lika mycket som året innan.

Här är arkitektföretagen som var störst inom offentlig upphandling 2018 (2017 års affärsvärde inom parentes, grönmarkerade är företagen som ökat affärsvärdet):

  1. White arkitekter 376 miljoner (420)
  2. Sweco architects 299 miljoner (316)
  3. Tengbom 267 miljoner (266)
  4. Link arkitektur 116 miljoner (110)
  5. Ahrbom & Partner 109 miljoner (62)
  6. AIX arkitekter 78 miljoner (61) 
  7. Nyréns arkitektkontor 72 miljoner (74)
  8. MAF arkitektkontor 70 miljoner (89)
  9. Carlstedt arkitekter 49 miljoner (40)
  10. Liljewall arkitekter 39 miljoner (72)

Siffrorna i artikeln kommer från databasen DI Insikt. Statistiken omfattar alla kommunala, statliga och regionala myndigheter utom de statliga och kommunala bolagen.

Mer att läsa