Gå till innehållet

Nu öppnar biennalen i Venedig

Venedigbiennalens curator Alejandro Aravena vill ingjuta mod och hopp i både arkitekter och brukare. Fokus i utställningen ligger på satsningar där det är arkitekturen som gjort skillnad.

– Om vi kan få arkitekterna att gå ut i världen med nya verktyg och större mod, ge beslutsfattarna ett breddat perspektiv och visa brukarna hur de kan kräva kvalitet, då har vi nått framgång.

Det svarade den chilenska prizkerprisvinnaren Alejandro Aravena på frågan om vad han hoppas på för resultat av årets biennal, som går under temat ”reporting from the front”. Inför världens samlade arkitekturpress underströk curatorn Alejandro Aravena att det varit viktigt att skapa en lättillgänglig och begriplig utställning som samtidigt går på djupet och visar att processen bakom ett lyckat projekt är en syntes av många krafter.

– Det räcker inte med att klaga, utan det gäller att göra något, föreslå något, det är arkitekturens kärna. Jag ville börja med projekt som inte bara intresserar arkitekter och sen visa hur arkitektens specifika kunskap handlar om att översätta de här krafterna i en form, sa Alejandro Aravena.

I år deltar 65 länder varav 15 för första gången, bland dem Filippinerna, Nigeria och Yemen. Vid sidan om de nationella utställningarna har 88 arkitekter bjudits in att delta i Alejandro Aravenas huvudutställning, bland dem Assemble, Francis Kéré, Shigeru Ban, Wang Shu, Peter Zumthor och Tatiana Bilbao. Över en tredjedel är under 40 år och 15 deltar i biennalen för första gången. Majoriteten är män, vilket också gäller för de nationella paviljongernas curatorer, där 71 procent är män. Alejandro Aravena var dock tydlig med att urvalet till huvudutställningen inte skett på några andra grunder än projektens kvalitet:

– Vi hade inget emot stora namn, men de skulle bidra med kunskap och intelligens. För mig är det inte stjärnarkitekterna som är problemet utan arkitekterna på de stora företagen. De sitter i hundratal och ritar miljontals kvadratmeter utan att någon säger något. Det är det verkliga problemet bakom dagens banala och mediokra stadsbyggande.

Biennalens direktör Paolo Baratta sa att tiden är mogen för en biennal om arkitektur som inte handlar om världsfrånvända torn utan som är ett redskap för att bygga ett gemensamt samhälle.

– Det handlar om att frigöra arkitekturen och ge tillbaka den till människorna i våra samhällen. Det här är en biennal som både pratar nödvändighetens och hoppets språk. Vi har verktygen att ge hopp åt en värld som är i rejält behov av hopp, sa Paolo Baratta och avslutade med ett ”länge leve Aravena som tagit arkitekturen tillbaka till folket”.

Jiří Davids installation Apotheosis i Tjeckiens och Slovakiens paviljong.

Jiří Davids installation Apotheosis i Tjeckiens och Slovakiens paviljong ska lyfta fram kvaliteterna i efterkrigstidens arkitektur i de båda länderna.

Frankrikes paviljong är curerad av Obras-Frédéric Bonnet och Collectif AJAP14.

Frankrikes paviljong är curerad av Obras-Frédéric Bonnet och Collectif AJAP14.

japan

I Japans paviljong delar ett tiotal arkitekter med sig av idéer om hur boendet kan svara mot vår tids utmaningar.

Mer att läsa