Gå till innehållet

33 utemiljöer får stöd för upprustning

Boverket har beviljat 74 miljoner kronor till upprustning av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt 64 ansökningar kom in för att ta del av regeringens stöd.

Bland de 33 som beviljats bidrag finns kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Stöden spänner från ett par hundra tusen kronor för upprustning av lekplatser till över sex miljoner för större parkprojekt.

Det projekt som fått mest pengar är upprustningen av Vårby strandpark i Huddinge som får 6,5 miljoner kronor. Kommunen skjuter till lika mycket och planen är en multifunktionell park med lek, träning och grillning, utvecklad tillsammans med de boende i området.

– Vi hoppas att det ska bli som Vårbys vardagsrum, en mötesplats för hela området, men att det också ska komma dit folk från andra kommuner, säger Camilla Fransson, landskapsarkitekt på Huddinge kommun.

Det var i maj som regeringen lanserade stödet till utemiljöer i socioekonomiska utsatta områden. Meningen är att totalt 200 miljoner ska delas ut 2016 och en andra sökomgång har just haft deadline.

Se hela listan med projekt som fått stöd här.

Boverket har även en pott på 330 miljoner som ska fördelas till upprustning av skolmiljöer. 150 miljoner av dessa är avsedda för  skol- och förskolegårdar.

Mer att läsa