Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

20 år med de unga i fokus

Suzanne de Laval är eldsjälen bakom Arkitektur i skolan, Arkis. Efter 20 år som ordförande lämnar hon nu över ledarskapet för nätverket till Stefan Petersson och Mie Svennberg.

Vad är du mest stolt över från ditt arbete med Arkis?

– Att vi har byggt upp ett sådant fantastiskt nätverk med väldigt kvalificerade ledamöter och en samlad expertis som sträcker sig över så många olika områden. Vi är 200 medlemmar i Arkis – både lärare och arkitekter – och bredden gör att vi får saker gjorda. Sedan vill jag lyfta fram vårt arbete med det internationella priset Golden cubes awards som delas ut vart tredje år. Jag har även skrivit en bok som vänder sig till lärare som vill arbeta mer med arkitektur i skolundervisningen.

På vilket sätt har Arkis gjort skillnad?

– Ett konkret exempel är att vi gett en del remissvar, däribland till utredningen Gestaltad livsmiljö där vi fick gehör för barnperspektivet. Nu är det Arkis medlemmar som gör skillnad i sin yrkesutövning, men jag vill lyfta fram att Ann–Marie Dahl, Jönköping university, utvecklat läroplanen för ämnet arkitektur och stadsplanering och Stefan Petersson vid KTH som nu utbildar gymnasielärare i arkitektur. Sveriges första arkitekturkonsulent Mie Svennberg har byggt upp en hel organisation för arkitektur i skolan i Göteborg.

Du slutar som ordförande, men fortsätter som ledamot – vad ser du som viktiga frågor härnäst?

– Nu när barnkonventionen blir svensk lag vill vi serva med mer kunskap för att arkitektur och samhällsplanering ska ha barnperspektivet och att barn ska få vara delaktiga i planeringen. Jag tänker också på den debatt som varit om nya områden där barnens ytor minskat och ofta reducerats till små rastgårdar med konstgräs – trots att all forskning pekar på att barnen behöver tillgång till natur och större ytor. Här måste vi fortsätta föra ut den kunskap som finns.

Mer att läsa