Gå till innehållet

17,5 miljoner ska ge bättre stadsbyggnadsprocesser

Projektet Decode beviljas ytterligare forskningsanslag på 17,5 miljoner från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Pengarna ska gå till arbetet med hållbar stadsutveckling.

 

 Vi är glada över förtroendet som Decode fått. Det innebär nu att vi kan fortsätta vårt arbete, säger projektledare Björn Hellström, adjungerad professor och docent vid KTH Arkitekturskola och seniorkonsult vid Tyréns.

Decode ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer, som leds av KTH, Tyréns och Sweden Green Building Council. Tillsammans med Boverket, Statens konstråd och åtta kommuner arbetar Decode med utvecklingen av en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv process.

Decodes projektledare, Björn Hellström är glad över Vinnovas förtroende. Han betonar vikten av att involvera nya aktörer redan i ett tidigt skede av stadsbyggnads- processen

Decodes projektledare, Björn Hellström är glad över Vinnovas förtroende. Han betonar vikten av att involvera nya aktörer redan i ett tidigt skede av stadsbyggnads- processen

– Att vi fick pengar från början handlade mycket om den omsorgsfullt utvalda konstellation av forskare och specialister, vars expertkunskaper vanligtvis inte involveras i stadsutvecklingen. Vår grupp består av allt ifrån arkitekter och filosofer till sociologer och organisationsteoretiker. Gruppen bidrar till kunskap som bygger på en ny form av styrning, kultur, samarbete och inkludering mellan aktörer, från enskild medborgare till politiken, säger Björn Hellström.

Mycket av det som Decode utvecklat görs inom ramen för Citylab Action, vilket är ett nationellt forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Tanken är att stadsutvecklingsprojekt här igenom ska få stöd i att upprätta sina hållbarhetsprogram.

– I nuläget arbetar 12 projekt med Citylab Action och i januari ansluter sig cirka åtta till. Projekten medverkar i sex programträffar där de får stöd i sitt arbete. Mellan träffarna kommunicerar projekten genom digitala plattformar där experter bistår med råd, förklarar Björn Hellström.

Han betonar vikten av att involvera nya aktörer redan i ett tidigt skede av processen – många gånger redan på planeringsnivå. Det kommer i sin tur ställa stora krav på kompetens som kan leda och skapa en mångfald av samverkande initiativ för att ge stöd för en demokratisk och värdeskapande process.

– Många gånger kommer frågorna från verksamma inom vård, skola och kultur in för sent. Frågorna företräds dessutom ofta av kvinnor som vi borde lyfta fram, säger han.

Det är Decodes jämställdhetsanalys som Vinnova motiverat som en bidragande del till beviljandet av ekonomiskt stöd.

Mer att läsa