Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Hur samverkar BIM och LCA?

Building Information Modeling (BIM) och Life Cycle Assessment
(LCA) utgör två kraftfulla verktyg inom byggbranschen och bidrar vardera avsevärt till hållbara och effektiva byggprocesser.

I takt med att hållbarhet och minskad miljöpåverkan blir centrala fokusområden inom branschen har LCA framstått som en viktig komponent i nya byggprojekt, och förväntas sannolikt bli en ännu mer integrerad del av framtida byggprojekt.

BIM och LCA har en naturlig relation i det övergripande projektet, men det är ofta en enkelriktad process där BIM förser LCA med information, utan en enkel och intuitiv återkoppling från LCA till BIM. Att integrera dessa två metoder på ett smidigt sätt har potentialen att omvandla byggbranschen genom att främja hållbarhet och informerat beslutsfattande, utan att förlora fokus från BIM-sidan.

Hur används LCA av arkitekter och byggproffs?

Livscykelanalys är en systematisk metod som används av arkitekter och byggproffs för att utvärdera miljöpåverkan från en byggnad under hela dess livscykel – från råvaruutvinning och tillverkning till konstruktion, användning och avfallshantering. Arkitekter använder LCA för att fatta välgrundade beslut om materialval, byggprocesser och byggnadsdesign, där miljöfaktorer vägs mot traditionella kriterier som kostnad och estetik.

LCA möjliggör för arkitekter att kvantifiera och analysera miljökonsekvenserna av olika designval, tillhandahåller siffror som behövs för att informera deras beslut och hjälper dem att anpassa sig till hållbarhetsmål. Genom att ta hänsyn till faktorer som resursförbrukning, energianvändning och utsläpp kan arkitekter optimera sina konstruktioner för att minimera miljöpåverkan från en byggnad under dess uppförande, användning och eventuell avveckling.

Läs mer om Anavitor LCA.

Fördelarna med att använda LCA och byggbranschen

Att aktivt använda LCA-metodiken i ett givet byggprojekt har många fördelar, och det handlar inte enbart om miljön. LCA kan också vara mycket fördelaktigt för projektets övergripande resultat. Genom att planera noggrant för avfallsminskning, energieffektivisering och andra åtgärder kan olika processer som avfallshantering och återvinning bli mer effektiva, vilket leder till minskade löpande kostnader under och efter byggprocessen.

Avfallsminskning

En av de främsta fördelarna med att använda LCA inom byggbranschen är den betydande minskningen av avfall. Genom att förstå miljöpåverkan från olika material och byggprocesser kan yrkespersoner identifiera möjligheter att minimera avfallsgenerering. Detta bidrar inte bara till miljövården utan ligger också i linje med den växande trenden mot principer för cirkulär ekonomi.

Energieffektivitet

LCA ger insikter om energiförbrukningen som är förknippad med olika byggmaterial och byggmetoder. Denna information är ovärderlig för arkitekter och byggproffs som strävar efter att förbättra energieffektiviteten i byggnader. Genom att välja material och design med lägre energibehov kan praktiker bidra till utvecklingen av hållbara och energieffektiva strukturer.

Kostnadsbesparingar

Även om LCA i första hand är ett miljöbedömningsverktyg leder det ofta till kostnadsbesparingar på lång sikt. Genom att optimera materialval och byggprocesser utifrån miljöhänsyn kan arkitekter skapa mer effektiva och kostnadseffektiva byggnader. Dessutom kan den växande betoningen på hållbara metoder förbättra ett projekts säljbarhet och öppna dörrar för miljömedvetna kunder och investerare.

Vad är skillnaden mellan GWP och CO2?

Global Warming Potential (GWP) och koldioxid (CO2) är termer som ofta används i diskussioner om miljöpåverkan, men de representerar distinkta begrepp.

Globalt uppvärmningspotential

GWP är ett mått på hur mycket värme en växthusgas fångar i atmosfären under en viss period, vanligtvis 100 år, jämfört med koldioxid. Olika växthusgaser har olika GWP. Till exempel har metan en högre GWP än koldioxid över en kort tidsram, vilket gör det mer potent i att bidra till den globala uppvärmningen.

Koldioxid

Koldioxid är en växthusgas som naturligt finns i jordens atmosfär. Som en av de vanligaste växthusgaserna är den en betydande orsak till växthuseffekten, där den fångar värme och bidrar till ökade globala temperaturer.

Även om CO2 utgör ett stort problem tar GWP hänsyn till den bredare påverkan av olika växthusgaser och ger därmed ett mer heltäckande mått på deras miljöeffekter.

För att noggrant bedöma miljöpåverkan från byggmaterial och byggprocesser är det avgörande att förstå skillnaden mellan GWP och CO2. Arkitekter och byggnadsproffs måste beakta båda faktorerna vid genomförandet av LCA för att fatta välgrundade beslut om hållbarheten för ett givet material eller en kombinerad lösning.

Anavitor LCA — ett tvåvägsverktyg för BIM och LCA

När efterfrågan på hållbara byggmetoder fortsätter att öka, blir behovet av integrerade verktyg som sömlöst kombinerar BIM och LCA uppenbart. Anavitor LCA är en lovande lösning från Nordic BIM Group, som fungerar som en tvåvägsbro mellan BIM och LCA.

Anavitor LCA kopplas direkt in i Archicad och underlättar ett dynamiskt utbyte av information mellan BIM-modeller och LCA-analyser. Denna integration gör det möjligt för arkitekter och byggnadsproffs att visualisera miljöpåverkan av designbeslut i realtid inom BIM-miljön. Det användarvänliga verktyget ger användare möjlighet att utforska olika scenarier och jämföra miljökonsekvenserna av olika designval, material

och konstruktionsmetoder, med större datanoggrannhet. Viktigt är att Anavitor LCA är certifierad för BREEAM och LEED och kan automatiskt generera rapporter i enlighet med ISO-21930 och 15804 standarder.

Genom att ge större synergi mellan BIM och LCA möjliggör Anavitor LCA ett helhetsgrepp på hållbar byggnadsdesign. Arkitekter kan inte bara effektivisera sina arbetsflöden utan också fatta välinformerade beslut som prioriterar miljömässig hållbarhet utan att kompromissa med funktionalitet eller estetik. Anavitor LCA har potential att göra en stor, positiv inverkan på alla projekt och fungerar som en stor livskvalitetsförbättring för arkitekter som arbetar med LCA.

Läs mer om Anavitor LCA.

Mer att läsa