Gå till innehållet

Förbered din ekonomi för framtiden

Danske Banks privatekonom tipsar om hur du kan tänka. Vi ser en ljusning och optimism i ekonomin, flera faktorer bidrar till att vi ser en positiv trend.

Riksbankens senaste besked om en räntesänkning av styrräntan kan ge allmänheten hopp om en bättre privatekonomi framöver. Men de senaste åren har visat på vikten av att ha en stabil ekonomi – så hur kan du förbereda dig för framtiden?

– När det finns mer utrymme i plånboken, då till exempel bolåneräntan gått ner lite är det lätt att gå tillbaka till gamla vanor. Men det är istället då man har ett bra tillfälle att göra en total översyn av sin ekonomi.  Då får man bättre koll på vad man har för utrymme att klara perioder då ekonomin är mer ansträngd. Har du t.ex. inte redan ett buffertsparande och ett långsiktigt sparande är det dags att ta tag i det, säger Jennie Sandén, privatekonom i Danske Bank. 

Ta ett gemensamt grepp om er ekonomi

Det är viktigt att ha en bra och långsiktig plan för sin ekonomi. Det skapar en trygg vardag där man bättre klarar svängningarna. Lägg också fokus på att se till att vardagsekonomin faktiskt är jämställd – föräldraledighet, VAB och att någon går ner i arbetstid bör kompenseras.

– Min uppfattning är att just ekonomin är en orsak till många konflikter i en relation. Att våga prata om detta vid köksbordet är bra och gör att båda vet vilka förutsättningar och utmaningar som finns i hushållets ekonomi. Även om ekonomi kan vara en svår och känslig fråga, är det viktigt att diskutera den, säger Jennie.

Jennies bästa tips för en mer jämställd och hållbar privatekonomi: 

  • Betala alla kostnader procentuellt då spelar det ingen roll hur mycket varje person får in, det blir en jämn fördelning av kostnaderna.
  • Flytta premiepensionen till den som tar flest obetalda timmar i hemmet, som t.ex. vabb.
  • Fundera igenom vem som lägger pengar på vad. Är det en som står för kläder, mat och saker till barnen medan den andra äger bilen? Då är risken att det blir skevt ekonomiskt vid exempelvis en separation. Bilen har ett värde medan mat och kläder inte behåller värdet på samma sätt. 

Vi hjälper dig göra en plan

Våga tänka långsiktigt och ha drömmar och mål för framtiden. En hållbar privatekonomi ska vara långsiktig, trygg och jämställd. Den bygger på en hållbar livsstil där ekonomiska beslut fattas med ansvar för både nutid och framtid. Hos Danske Bank sätter vi fokus på livsplanering och hur man kan tänka kring hela sin ekonomi.

Som medlem i Sveriges Arkitekter har du färdigförhandlade erbjudanden som kan stärka din privatekonomi.

Läs mer på danskebank.se/sverigesarkitekter

Mer att läsa