Gå till innehållet

Fabel arkitektur: Fritidshus ger möjlighet att ta ut svängarna

Fabel arkitektur har ritat fritidshuset Höghult i den nya boken Svenska Fritidshus. Vi pratade med Catharina Dahl Palmér och Sophie Campanello om vad som är särskilt med att rita fritidshus och vad man kan lära sig av det.

Fritidshuset som arkitekturuppgift, vad skiljer det från andra uppdrag?
— I arbetet med ett fritidshus kan funktioner träda tillbaka och fokus mer hamna på upplevelsen av rum och material och hur de samspelar med omgivningen. Det gör i sin tur att det finns möjlighet att ta ut svängarna kring hur man vill leva, vad som är viktigt. Det blir tillåtande och lite av en verkstad.

Ert projekt som är med i boken landar nästan tidlös i sitt landskap, hur tänkte ni på hur det skulle se ut, som tillägg till landskapet?
— Huset ligger på en stor jordbrukstomt med ett antal olika markförhållanden som ledde oss fram till platsen som ligger ovanför branten ner mot sjön och precis innan en grusväg med stenmur på ena sidan. Den platsen gav oss två väldigt olika sidor av huset: Den öppna mot sjön och skogen och den slutna mot vägen. Utsmyckningen består av den synliga konstruktionen, som kanske kan uppfattas som tidlös.

Sophie Campanello och Catharina Dahl Palmér från Fabel arkitektur i samtal med Dan Hallemar under releasen av boken Svenska Fritidshus.

Kan arkitektur som inte är fritidshus lära sig något av att se på husen i en bok om fritidshus?
— Vi har samma inställning oavsett vad vi gör. Men ekonomiskt och praktiskt så har vi och kunderna ofta större vilja och möjligheter att experimentera när det kommer till fritidshuset, för att det ofta är i lite mindre skala och inte ett permanent hus för vardagslivet. Ofta finns det ekonomiska resurser till att visa och använda hantverk till exempel, som timmer och stolpverk, i den mindre skalan. Förhoppningsvis kan det bli en referens för att göra det också i större skala framöver!

Boken Svenska fritidshus – de lediga dagarnas arkitektur (Arkitektur förlag) innefattar 21 intressanta fritidshusprojekt och finns att köpa här.

Mer att läsa