Gå till innehållet

Dagsljusexpert: Framtidens arkitektur bör matcha dagsljusets föränderlighet

Modern arkitektur bör i högre grad anpassas för dagsljusets dynamik. Det säger Ellen Kathrine Hansen, en av Nordens ledande dagsljusexperter.

Hon betonar att det finns goda möjligheter att möta människors behov av dagsljus när man som arkitekt får lov att designa flexibla fasader som är dynamiska i förhållande till de aktuella ljusförhållandena.

– Målet är att skapa dynamik i fasaderna i förhållande till dagsljusets föränderlighet. Vi måste insistera på att arbeta med dynamiska fasader där vi i större utsträckning kan reglera ljusets intensitet och riktning, och samtidigt optimera vyer och kontakt med omgivningen i förhållande till aktivitet, tid på dygnet och årstid, säger Ellen Kathrine Hansen.

Få inspiration för att optimera dagsljus och inomhusklimat i ditt nästa projekt

Vill du veta mer vikten av dagsljus och hur du integrerar det på bästa sätt i ditt projekt?
Få tag i vår broschyr här.

Låt ljuset reflekteras i materialen

När man ska stödja dagsljusets dynamik i arkitekturen är det viktigt att vara medveten om att mycket av det ljus vi får in genom fönstren är reflekterat ljus från andra fasader. I detta sammanhang spelar materialen en viktig roll, både ute och inne. Ellen Kathrine Hansen förklarar:

– Det är viktigt att sätta fokus på hur material samverkar med dagsljus och hur det samspelar med det reflekterande ljuset från stadens fasader. Vi kan med fördel tänka mer i hur vi organiserar plantering som stödjer det ljus vi vill ha in, och som inte tar allt himmelljus. Till exempel genom lövträd som skyddar från direkt solljus på sommaren, men inte på vintern.

Exempel på arkitektur som har dagsljus i fokus

Arkitekturens grundelement är att arbeta med ljus och rum och därför är fönster och naturligt dagsljus några av arkitektens starkaste verktyg.

Det säregna radhuskomplexet Zenhusen i Stockholm är utformat med fokus på just detta. Här har man valt golv-till-tak-fönster som släpper in en riklig mängd dagsljus och grön utsikt i bostäderna. Stora fönster har placerats mot norr, vilket minskar risken för överhettning och direkt solljus. Resultatet är ett välbalanserat inomhusklimat med ett harmoniskt ljus.

Även i Åhus har man byggt med dagsljuset i fokus. Det vackra bostadsområdet Åhus Brygga erbjuder varje boende havsutsikt och mycket dagsljus tack vare smart planerade fönsterpartier som har haft väderstrecken i åtanke.

Mer att läsa