Gå till innehållet

Örnsköldsviks trähus skrivs in i historien

Snickarglädje, lövsågeri, sågtandsfriser och pilastrar. Klas Schönning ville lyfta fram den unika träfasadarkitekturen i Örnsköldsvik. Nu visas resultatet i en utställning.

Under femton år dokumenterade arkitekten Klas Schönning träpanelarkitekturen i Örnsköldsvik. Han har fotograferat och samlat in ritningar, först i syfte att skriva en bok.

– Jag vill väcka uppmärksamhet kring det unika kulturarvet i staden, säger han.

Klas Schönning drev tills nyligen Arkitekturgalleriet vid Munkbron i Stockholm där 28 utställningar visades under 14 år. Nu vill han hitta nya former för utställningar ute i landet. Utställningen De stora trähusen i Örnsköldsvik – panelarkitektur från förra sekelskiftet är en början.

– Jag har tillbringat mycket tid i Örnsköldsvik och då uppmärksammat den unika fasadarkitekturen i de stora trähusen i staden, säger Klas Schönning.

Husen byggdes framförallt under perioden 1870 till 1910 när sågverken på norrlandskusten började kunna producera sågat virke. I fasaderna syns mycket snickarglädje, lövsågeri, sågtandsfriser och pilastrar, detaljer som blev möjliga med sågverkens utveckling. Arkitekturen finns i flera norrländska städer men ovanligt mycket är bevarat i Örnsköldsvik eftersom staden aldrig haft någon stor brand som andra norrländska städer, till exempel Sundsvall.

– Den här arkitekturen har ofta utelämnats i arkitekturhistorien eftersom de är ritade av byggmästare eller byggda efter mönsterböcker, säger Klas Schönning.

Arkitekten Klas Schönning har dokumenterat, fotat och skrivit material till utställningen De stora trähusen i Örnsköldsvik – panelarkitektur från förra sekelskiftet.

Klas Schönning.

Men byggmästarna bakom husen är inte anonyma, i boken lyfter han bland annat fram Fredrik Hagberg som fick titeln stadsbyggmästare och hade den fram till 1929. I utställningen visas också stadsplaner för Örnsköldsvik, en av Norrlands yngre städer där en regleringsplan togs fram 1842.

De stora trähusen i Örnsköldsvik pågår på Örnsköldsviks museum och konsthall till den 25 mars.

Mer att läsa