Gå till innehållet

Guiden: Turism på Arktis och cirkus i Uppsala

100 cirkusartister tar över Uppsala Konsert & Kongress, i Rovaniemi ordnas ett symposium om utmaningar och turism på Arktis och tre samtal ska hållas i Stockholm om välfärdsstatens mötesplatser. Dessutom öppnar en utställning om nya platserna kring nya tunnelbanelinjerna i Stockholm. Året drar igång med högaktuella ämnen.

Arktiska lösningar

Från 23 feb till 24 feb. SYMPOSIUM. Hur arkitekter ska kunna anta utmaningarna i Arktis och hur turismen där kan utvecklas är frågor som tas upp när arkitektföreningarna i Sverige, Norge och Finland ordnar det sjunde Nordkalottsymposiet i Rovaniemi. Symposiet är ett samarrangemang med Artic Design Week. Dagarna innehåller föreläsningar, workshops och andra events. Senaste anmälan 31 januari. På Santa park, Rovaniemi i Finland.

Cirkusifiering i Uppsala

21 januari. CIRKUS. Arkitekter, cirkusartister, konstnärer, forskare och aktivister samlas i Uppsala under cirkusevenemanget Radical love. Över 100 cirkusartister från hela världen är på plats och publiken får delta! Rachel Armstrong, konstnär, science fiction-författare och professor i experimentell arkitektur är en av flera föreläsare innan dansgolvet öppnar till musik av Spiderdogs och Dim Out. Arrangörer är Cirkus Cirkör och Radical Circus, en rörelse som vill “cirkusifiera” det offentliga rummet. På Uppsala Konsert & Kongress.

 Välfärdstatens platser

Från 12 jan till 22 jan. UTSTÄLLNING OCH SAMTAL. Nya Zimm Hall öppnar utställningen Välfärdsstatens gränssnitt, ”en arkitektonisk undersökning av demokratin och välfärdsstaten – platser och ytor som utgör ett fysiskt gränssnitt mellan staten och medborgarna”. Platser som nu förs över till digitala miljöer och inte återkommer i annan fysisk form. Tre samtal anordnas i lokalen, den 14, 21 och 22 januari, om arkitektur för välfärdsstatens platser, om statens ideologiska arbete och de arkitektoniska uttryck det tog och vad det betyder för arkitekturen att mötesplatserna mellan medborgare och demokrati har blivit digitala. Av Secretary (Karin Matz, Rutger Sjögrim, Helen Runting) och konstnärerna Klas Eriksson, Mattias Bäcklin och NUG. På Allkonstrummet, c/o Studio Mossutställningar, Hamburgsvägen 9, Stockholm.

Nya tunnelbanesamhällen

Från 19 jan till 7 maj. UTSTÄLLNING. De kommande trettio åren ska det byggas nya stadsdelar och infrastruktur kring nya tunnelbanelinjerna i Stockholm. Stockholms läns museum har i samarbete med Arkitekturskolan KTH identifierat utmaningar och tagit fram scenarier kring fyra platser längs den blå linjen i utställningen Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad. Personer med olika perspektiv och bakgrund kommenterar i utställningen också den regionala planeringen och de framtida arkitekternas arbetsområde, bland dem Lars Mikael Raattamaa, Josefin Wangel, Samira Ariadad och Lilla Namo. På Stockholms läns museum, Dieselverkstaden i Nacka.

Mer att läsa