Gå till innehållet

Guiden: Smarta studentprojekt och normbrytande skissmetoder

Avgångsutställningarna fortsätter och nu är det dags för arkitektstudenterna vid LTH, SLU Alnarp, KTH och UMA att presentera upp vad de arbetat med under året. Dessutom visas feministiska mönsterskisser på Designgalleriet. Här är Arkitektens tips för den kommande veckan.

Skånestudenterna utforskar hållbarheten

25 maj-4 juni. UTSTÄLLNING Examensprojekt från Skåneregionens arkitekt- och designutbildningar på Arkitektskolan i Lund, SLU Alnarp och Malmö högskola samlas i årets Vårutställning. Utgångspunkter i många projekt är hur vi kan leva mer hållbart och resurssnålt i framtiden. På Form/Design Center i Malmö.

Arkitekturstudenterna på KTH springer ut

30 maj-2 juni UTSTÄLLNING. Under Diploma Days presenterar de avgående arkitekturstudenterna på KTH skolan sina examensprojekt. Deras examensarbeten samt andra årskursers arbeten kommer även ställas ut för allmänheten att beskåda. På KTH Arkitekturskolan i Stockholm.

Smarta boendelösningar från UMA:s exjobbare

2-4 juni UTSTÄLLNING. I Umeå arkitekthögskolas Sommarutställning visas gemensamma och individuella projekt från alla årskurser. Bland annat har studenterna tittat på allmänningar i byar och stadsdelar, nya typer av boendelösningar och idéer kring deltagandeprocesser. Utställningen sträcker sig längs med skolans bottenvåning och längs Umeälvens strand.

Normbrytande skissmetoder

Till den 16 juni UTSTÄLLNING Designstudion Butler/Lindgård visar ny design baserad på feministiska tankar kring kropp, kön och samhälle i Tits’N Ass Project. Bland annat visas mönsterskisser skapade med en normbrytande skissmetod i samarbete med dansaren och koreografen Emma Ribbing. På Designgalleriet i Stockholm.

Mer att läsa