Gå till innehållet

Guiden: Grön planering och rummets identitet

Botanister trendspanar på parkkonferens i Malmö, en internationell materialmässa kommer till Stockholm och ett symposium i Estland och Schweiz om inredningsarkitektens roll i omvandlingen av gamla byggnader. Arkitekten tipsar om tre spännande arkitekturhändelser det är dags att boka in sig på.

Älskad blomsterprakt

30 mars KONFERENS Under rubriken We Love Plants! siktar årets Publika parker och trädgårdar in sig på blomprakt, skönhet och estetik. Föreläser och trendspanar gör växtdesigners, botanister, forskare, förvaltare och namnkunniga landskapsarkitekter, bland dem Ulf Nordjell. På High Court i Malmö.

Ny branschmässa

5-6 april MÄSSA. Architect at Work finns i ett tjugotal länder och kommer till Sverige i vår. Konceptet är en konstruktions- teknik- produkt- och materialmässa för inrednings- och byggnadsarkitekter. I Stockholm visas också en utställning om odlade material, från sågat virke till osynlig cellulosa. På Stockholmsmässan i Älvsjö.

Rumslig metamorfos

7-8 juni SYMPOSIUM. En fabrik görs om till bostäder, ett gammalt garage blir restaurang med bio och utställningshall. Men vad händer med rummets och platsens identitet efter ombytet, och vad krävs av dagens inredningsarkitekter i processen? Med rubriken ”Naked Space” arrangerar Estlands och Schweiz inredningsarkitektföreningar Symposium of Interior Architecture and Spatial Use. Evenemanget pågår parallellt i Tallinn och Lucerne.

Mer att läsa