Gå till innehållet

Guiden: Examensdags och bostadsfrågor

Virkade skulpturer, dagsljus som arkitektur och en konferens om dagens bostadsbrist. Dessutom börjar studenterna på arkitekturskolorna visa upp sina arbeten på årets vårutställningar. Håll dig uppdaterad med Arkitektens tips.

Metoder mot bostadsbristen

17 maj SEMINARIUM. Boverket bjuder in till en heldag på temat Så bygger vi överkomliga bostäder. Kan marknaden lösa bostadsbristen? Behövs en social bostadspolitik? Hur kan vi få en funktionsblandning i nya stadsdelar. Det är frågor som tas upp av bland andra Lennart Weiss och Anna Granath Hansson. Dessutom ordnar Färgfabriken en workshop tillsammans med Newly Arrived Architects in Sweden. På Färgfabriken, Liljeholmen i Stockholm.

Utspring för arkitekturstudenter

Till den 21 maj UTSTÄLLNING. Vårutställningarna börjar blomma och under veckan visar Konstfacksstudenterna upp sina arbeten. Se Caroline Asserlinds naturskola, Antons Normarks stadsbyggnadsprojekt DJ Rhizom och Sanna Trotsmans fotografiska undersökning av begreppet mellanrum. På Konstfack vid Telefonplan i Stockholm.

Malin Bosdotter som tar kandidatexamen på Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack, har arbetat med dagsljus och skuggor.

Malin Bosdotter, som tar kandidatexamen på Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack, har arbetat med dagsljus och skuggor.

Fängslande hantverk

Till den 9 juli UTSTÄLLNING. 450 arbetstimmar och 2000 meter tyg gick åt när Konstfackeleven Evelina Kollberg skapade den sex meter långa och 300 kilo tunga virkade Människofällan. Tillsammans med nitton andra unga formgivares verk visas den nu i Ung svensk form. På Arkdes i Stockholm.

Mer att läsa