Gå till innehållet

Guiden: Debatt om makten över Stockholm

Ombyggnader, påbyggnader och förtätningar – Stockholm förändras fort. På ett publikt seminarium ska nu ett antal inflytelserika personer berätta om drivkrafterna bakom omvandlingen. Det och mer i Arkitektens evenemangstips.

Debatterar Stockholms utveckling

3 februari SEMINARIUM. I Stockholm får vissa projekt stor uppmärksamhet, andra sker mer i skymundan. Syftet med halvdagen Att styra staden är att belysa hur besluten bakom omvandlingen ser ut och vilka planerna är framöver. Ett flertal inflytelserika arkitekter, byggare, politiker och forskare föreläser och debatterar, bland annat Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk, Sundbybergs stadsbyggnads- och exploateringschef Regina Kevius och arkitekturhistorikern Martin Rörby. På ABF-huset i Stockholm.

Designdemokrati på möbelmässan

6-10 februari MÄSSA. I årets Furniture and light fair ingår flera utställningar, bland annat Thammada av arkitekten Paola Navone samt Panorama – aiming for democratic architecture som är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter, konst- och arkitekturkollektivet Mycket och mässan. På Stockholmsmässan.

Skärskådar sitt industriområde

Till 15 april UTSTÄLLNING. Det gamla industriområdet runt konsthallen Färgfabriken står inför stora förändringar. Lövholmen – historier och framtider undersöker områdets förflutna men använder också de många förslagen som gjorts för området som grund för ett samtal om stadsbyggnad. På Färgfabriken i Stockholm.

Mer att läsa