Gå till innehållet

Guiden: Arkitekter visar prototyper som ska främja gemenskap

För utställningen Commoning kits har tretton nordiska arkitektkontor tagit fram prototyper för bättre mötesplatser, urban gemenskap och delning, nu öppnar den i Malmö. Det och mer i veckans evenemangstips från Arkitekten.

Verktygslådor för demokrati

Från 6 sept till 10 okt UTSTÄLLNING. Commoning kits har initierats av arkitektkontoret Kjellander Sjöberg i samarbete med Form design center och Malmö stad. Målet är att få till en diskussion utifrån ett antal prototyper, eller verktygslådor, som 13 inbjudna nordiska arkitektkontor utformat med syftet att skapa nya mötesplatser, urban gemenskap och samutnyttjande. Prototyperna tar avstamp i Sege park i Malmö som ska bli ett nytt område  med ambitionen att bli ett skyltfönster för socialt och ekologiskt hållbart stadsbyggande. På Form design center i Malmö.

Nytt inom arkitekturforskningen

14-17 september KONFERENS. Målet med Making effect är att avsluta och offentliggöra den forskning som pågått de senaste fem åren inom forskningsmiljöerna Architecture in Effect och Architecture in the making samt på forskarskolan Resarc. Ett symposium om bostadsläget och välfärdsstaten, en utställning, presentationer av forskningsprojekt och samtal om akuta teman för framtidens arkitekturforskning står på agendan. På Arkdes och KTH.

Tvärdisciplinär popfestival

från 13 sept till 16 sept FESTIVAL. Ekonomi, människa vs maskin, stadsutveckling, kommunikation och demokrati. Det är temana för Gather festival, som initierats av klubbprofiken Jacob Grandin. En kombination av musikfest och konferens utlovas, med både pop och arkitektur. På Nobelberget i Stockholm.

Mer att läsa