Gå till innehållet

Guiden: Träets idéhistoria och rättvist stadsbygge

En utställning i Sigtuna om träets kulturarv, Mistra Urban Futures konferens om delaktighet samt stadstema på Bokmässan. Arkitekten tipsar om tre arkitekturhändelser den kommande veckan.

Livskraftigt material

Till 2 oktober UTSTÄLLNING. Vi har värmt oss med det, byggt boningar av det och tillverkat redskap i det. I utställningen Trä 2.0 – 1000 år av arkeologi, konst, kulturarv och design är träet i centrum, från husknutar till flätverkstak. Ingår gör även installationen ”The Immaterial Home”, ett hem byggt på förgänglighet. På Sigtuna museum.

Rättvist stadsbygge

Från 19 sept till 20 sept KONFERENS. Inflyttningen till världens städer är en global utmaning. Med bakgrund mot det ordnar Mistra Urban Futures Realising Just Cities – Co-production in Action. Syftet är att sprida och utbyta erfarenheter om rättvisa, tillgänglighet och delaktighet. På Chalmers Conference Centre i Göteborg.

Snart dags för Bokmässan, i år ingår temat Staden.

Snart dags för Bokmässan, i år ingår temat Staden.

Staden nytt tema på bokmässan

Från 22 sept till 25 sept MÄSSA. För första gången ingår staden som tema på Bokmässan, med samtal om kvartersstaden, bostadsbristen och höga hus. Dessutom visas gestaltningsförslagen för Jubileumsparken för första gången, med arkitekterna från Topotek1, Atelier Le Balto och Spridd på plats. På Svenska mässan i Göteborg.

Mer att läsa