Gå till innehållet

Skapar ordning i den digitala röran

Genom sitt arbete med verktyget AMA Funktion vill landskapsarkitekten Klas Eckerberg vara med och bidra till att det blir mindre missförstånd mellan beställare och entreprenör.

Klas Eckerberg på Svensk Byggtjänst framför konstverk av Sandra Steen.

Klas Eckerberg är landskapsarkitekten som har varit engagerad i byggstandardisering sedan 1990-talet. Det började med att han gick med i en teknisk kommitté på SIS (Svenska institutet för standarder) och genom åren har han sedan varvat sitt arbete med systematisering och byggstandarder med landskapsprojektering och att undervisa i landskapsarkitektur på SLU.

Sedan några år tillbaka är han anställd av Svensk Byggtjänst där han varit med och tagit fram AMA Funktion, ett digitalt verktyg för funktionskrav och totalentreprenader. I verktyget går det att skapa funktionsbeskrivningar genom att använda kravmallar för olika typer av byggnader, som baseras på deras klassifikationssystem Coclass.

– Som arkitekt kanske inte det digitala informationsflödet alltid är det som är mest intressant men jag tycker att arkitekter har en viktig roll att underlätta det flödet och bidra till den digitala hygienen. Enligt en undersökning som Svensk Byggtjänst låtit ta fram så strulas 65 miljarder kronor bort varje år inom byggsektorn på grund av missförstånd. Det är en salig röra i många projekt där förvaltare ofta får ta över helt oanvändbar digital information, säger Klas Eckerberg.

En av anledningarna till att AMA Funktion togs fram var att många funktionskrav upplevdes som otydliga, vilket bidrog till missförstånd mellan beställare och entreprenör. Med verktyget vill man samla alla krav på samma plats och erbjuda en möjlighet att följa upp kraven under byggnaders hela livscykel. Alla inblandade konsulter skapar en gemensam kravdatabas, som förenar dagens rambeskrivningar och rumsfunktionsprogram.

– Mycket kan vinnas om vi har ett gemensamt språk för funktionskraven som ställs, som alla kan gå tillbaka till. Då finns till exempel arkitektens ursprungliga krav kvar om det ska byggas om, säger Klas Eckerberg.

Kraven kan exempelvis handla om användbarhet och gestaltning men även hållbarhet, som energianvändning och godkända material.

På frågan om vad varje arkitekt bör veta om AMA Funktion svarar Klas Eckerberg att dom inte behöver veta så mycket.

– Det är bara att ge sig in och testa, det är väldigt logiskt och strukturerat, allting finns där och man kan rensa bort det man inte behöver ställa krav på. Den stora vinsten är att det blir ett enda dokument där alla ser vad alla gör. Det blir mer transparens och mindre risk för oklarheter och missförstånd, säger han.

FAKTA: Klas Eckerberg

Utbildning/titel: Landskapsarkitekt LAR/MSA, AgrD.

Bor: Uppsala.

Arbetar på: Svensk Byggtjänst.

Aktuell: Nyckelperson i framtagandet av klassifikationssystemet Coclass och den nya AMA Funktion, som används för att beskriva krav på funktion vid upphandling av totalentreprenader.

Inspireras av: Nytänkande.

Mer att läsa