Gå till innehållet

Prisad strategi börjar i ledningen

Liselotte Haglind ska som ny vd ta vidare jämställdhetsarbetet på en av landets största arbetsplatser för arkitekter.
– Jämställdhet är nödvändig för att vara i framkant, säger hon.

En kvinna i kostym står på ett kontor.

Liselotte Haglind är tf vd på PE teknik och arkitektur som grundades 2006 och nu finns på 21 orter i Sverige. Bland de 850 anställda finns cirka 120 arkitekter.

En gång om året delas det ut till börsens mest jämställda bolag, Allbrightpriset. Historiskt sett har det varit stora jättar, med flera tusentals anställda, som prisats – som Kinnevik och Axfood.

Men i fjol syntes ett tydligt trendbrott: de små och medelstora bolagen visade då bäst resultat. Och den som till slut, efter en gedigen process, hamnade på 2023 års förstapall blev ett bolag inom arkitektur- och samhällsbyggnad: PE teknik och arkitektur.

– Det handlar om att få in de här frågorna i grunden. Hos oss genomsyrar de hela vår affärsstrategi, på alla nivåer och inom varenda område. På så sätt blir det inte ett arbete som pågår vid sidan av, utan ett tema som ständigt är levande i varje beslut, säger Liselotte Haglind.

Det har bara gått några veckor sedan hon, som tidigare har varit bolagets finansdirektör, klev in som tillförordnad vd och koncernchef efter att Helena Hed, som tog emot Allbrightpriset, valt att lämna bolaget.

– Helena och jag har arbetat tätt tillsammans och ett av våra fokusområden har varit att utveckla bolagets hållbarhetsstrategi. 2023 antog vi nya hållbarhetsmål där en hållbar och jämställd arbetsmiljö blev en central del.

Liselotte Haglind har bland annat bakgrund inom Sweco. Därifrån har hon tagit med sig mycket erfarenheter kring mångfaldsarbete. Hon ser rekryteringsfrågan som avgörande för att lyckas.

Vi vet att vi är starkare och mer innovativa när vi har en mångfald av perspektiv och erfarenheter inom bolaget.

Liselotte Haglind, vd PE teknik och arkitektur

– Det handlar om att locka talanger. Vi vet att vi är starkare och mer innovativa när vi har en mångfald av perspektiv och erfarenheter inom bolaget. Genom att aktivt arbeta med inkluderings- och jämställdhetsfrågor blir vi en attraktiv arbetsplats där de bästa talangerna vill vara del av vår gemenskap.

PE teknik och arkitektur har satt upp tydliga och mätbara mål inom jämställdhet vad gäller medarbetarna. På varenda nivå, i varje del av verksamheten, förs det statistik.

– Det ska inte vara större skillnad än 40/60 vad gäller kön – åt något håll. Och vi strävar efter att 20 procent av våra medarbetare ska vara födda utomlands.

Just när det handlar om samhällsplanering och arkitektur är jämställdhet extra viktigt, menar Liselotte Haglind.

– Det är inte bara en fråga om moraliskt ansvar utan också en strategisk nödvändighet för att vara i framkant av samhällsutvecklingen. Vi måste ha tillräckligt bred kompetens för att kunna skapa byggnader och miljöer som passar en mångfald av människor.

På frågan om hur utvecklingsarbetet och de tydliga målen har kunnat förankras överallt i organisationen, lyfter Liselotte Haglind hur viktigt det är att börja i ledningsgruppen.

– Där behöver man vara överens. Informationsflödet från ledningen måste vara effektivt och samstämmigt. Under rekryteringsprocesserna, som blir viktiga för målsättningen, behöver även hr-avdelningen finnas som stöd åt varje enskild rekryterande chef.

Under fjolåret lade PE teknik och arkitektur dessutom om sina lån så att villkoren för dem avgörs av hur väl bolaget presterar inom bland annat jämställdhet och mångfald, så kallade hållbarhetslänkade lån. Uppnår verksamheten de mål som är uppsatta inom området får bolaget en lägre räntenivå.

– Det återspeglar vår övertygelse om att ekonomisk framgång går hand i hand med jämställdhet och mångfald, säger Liselotte Haglind.

Allbrightpriset

Priset delas varje år ut till börsens mest jämställda bolag. I ett första steg nomineras samtliga börsbolag med jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Därefter svarar bolagens anställda på en anonym medarbetarenkät. I ett sista steg svarar de tre finalisternas vd:ar på frågor från juryn.

Bildtext:
Liselotte Haglind är tf vd på PE teknik och arkitektur som grundades 2006 och nu finns på 21 orter i Sverige. Bland de 850 anställda finns cirka 120 arkitekter.

Mer att läsa