Gå till innehållet

Maja Ivarsson på plats att leda Nyréns

Vardagen är i gång för Maja Ivarsson som är ny vd för Nyréns. Att företaget är medarbetarägt var något som lockade henne till tjänsten.
– Jag tycker att det kollektiva är intressant och det gör den här vd-rollen annorlunda, säger hon.

Maja Ivarssons cv verkar peka rakt mot vd-posten för ett av Sveriges äldsta arkitektföretag, Nyréns arkitektkontor. Hon startade företag direkt efter examen 2009 och har hunnit vara vd både för Okidoki och projektledningsföretaget Preopening.

– Jag har inte alltid sett mig som den naturliga ledaren, men jag är orädd och bra på att styra upp saker. Jag gillar utveckling och är förändringsbenägen och det tror jag Nyréns behöver nu. Det är ett etablerat företag med lång tradition, men vi behöver bli snabbare på att anpassa oss till omvärldens förändringar, säger Maja Ivarsson.

De egenskaperna tror hon påverkade att hon valdes för rollen som vd och för att ta tag i uppgiften från styrelsen att ”ta Nyréns in i framtiden”.

Hon valde arkitektutbildningen på Chalmers för att hon ville arbeta med miljöer som påverkar människor och för sitt intresse för hållbarhet och byggd miljö, men insåg tidigt att hon inte ville jobba i en traditionell arkitektroll.

– Jag har alltid varit intresserad av helheten och av affären och ser mig snarare som en paraplyfigur och strateg, säger hon.

Under sista året av arkitektstudierna läste hon en kurs i “affärsplanering för tillväxtföretag” på Göteborgs universitet, något som hon saknade i arkitektutbildningen. Som masterarbete samarbetade hon med tre studenter i ett projekt om klimatanpassning i den byggda miljön. Tre av dem startade gemensamt företag direkt efter examen 2009 och under fyra år tog de fram planeringsunderlag för översvämningshotade områden i Västra Götaland och Värmland.

Maja Ivarsson tog med sig kunskapen om hållbarhet och klimatfrågor till rollen som arkitekt och hållbarhetsansvarig på Okidoki där hon snabbt avancerade och blev kontorschef och sedan vd. Hon stannade i sju år på företaget innan hon år 2020 blev chef och sen vd för projektledningsföretaget Pre-opening.

– Det var ett aktivt val att lämna arkitektbranschen under en period, jag ville bredda min kunskap. Jag har alltid intresserat mig för affären och dragit mig till att ta mer ansvar om projektens ekonomi.

Men så lockade alltså arkitekterna igen. Att Nyréns är ett medarbetarägt företag tycker hon är spännande.

– Jag tycker att det kollektiva är intressant och det gör den här vd-rollen annorlunda. Det blir ett dynamiskt samspel eftersom ägarnas visioner förverkligas av dem själva. Ägarna här har ett stort ansvar och är med och påverkar större strategiska beslut.

Hon lockades också av den stora bredden i företaget med arkitekter av alla kategorier och en egen kulturmiljöavdelning med byggnadsantikvarier.

– Här finns hela spektrumet av kompetenser för att skapa människors livsmiljöer. Då kan man prata hållbarhet i projekten på ett annat sätt, säger Maja Ivarsson.

Hon kliver in som vd under en tid då marken gungar under de svenska arkitekternas fötter.

– Vi har kortare framförhållning och behöver vara på tårna som alla andra, men jag tror att vår bredd i projekt och kompetens är en stor fördel. Nybyggnation kommer att bli en allt mindre del av uppdragen och förvaltning av det redan byggda en större del. Det är vi väl rustade för.

Mer att läsa