Gå till innehållet

Hon jobbar som arkitekt i tre olika roller 

Rådgivare till Londons borgmästare, en ny tjänst på beställarsidan och lärare på KTH. Det är ett tajt schema men Rebecca Rubin tycker att de olika rollerna hon har i yrket berikar varandra.

Det har skett stora förändringar i arkitekten Rebecca Rubins yrkesliv det senaste året. I våras erbjöds hon rollen som en av 42 rådgivare till Londons borgmästare Sadiq Khan. Hon ska ge inspel till arbetet med att utveckla strategier för Londons gröna och sociala stadsutveckling genom programmet Good growth by design, ett uppdrag som pågår i fyra år.

– Londons stadsbyggnadskontor har ett stort fokus på hur den byggda miljön kan bidra till att skapa en grönare utveckling och mer jämlika livsmiljöer, säger Rebecca Rubin. 

Att hon blev aktuell för rollen tror hon beror på den kontakt hon redan hade med Londons stadsbyggnadskontor. Under en arkitekturfestival i London år 2018 presenterade hon tillsammans med Angelika Åkerman från White deras gemensamma arbete för unga flickor i de offentliga rummen, projektet Flickrummet och en version av teatergruppen Ungaturs föreställning som är central i projektet. Sedan dess har hon haft kontakt med flera personer i London som arbetar med liknande frågor, varit bollplank och bidragit till flera engelska skrifter. 

– I London arbetar stadsbyggnadskontoret mycket med mångfaldsfrågor, men de vänder sig gärna till Sverige vad gäller jämställdhet, där har vi kommit längre, säger Rebecca Rubin. 

När Londons borgmästare skulle söka efter en ny grupp av rådgivare hösten 2021, uppmanades Rebecca Rubin att söka.   

– Jag upplevde att de efterfrågade det jag har arbetat med under flera år, hur byggd miljö i olika skalor påverkar jämlika och jämställda livschanser, säger hon. 

I april i år fick hon beskedet att hon var utvald och i maj satt hon i ett första teams-möte. Hon ingår en grupp på fem personer, varav tre arkitekter, som arbetar med frågan om säkrare städer för kvinnor. I somras hölls också ett första fysiskt startmöte i London för alla 42 rådgivare.  

– Det är bra att också vara på plats och vandra på Londons gator som programmet handlar om, säger Rebecca Rubin. 

Ungefär samtidigt som hon fick uppdraget i London tog hon steget från sin roll som arkitekt på White till beställarsidan. Sen den 1 mars är hon chef för social hållbarhet och affärsutvecklare på fastighetsbolaget Sveafastigheter. Efter bara en vecka på det nya jobbet hamnade hon på andra sidan bordet under ett möte med tidigare kollegor på White. 

– Det var ett stort beslut, vi pratade om min nya roll i flera månader innan jag bestämde mig, säger Rebecca Rubin. 

Hon hade redan samarbetat med Sveafastigheter i flera år i sin roll som arkitekt på White, i projekt som handlat om att utveckla social hållbarhet. Hon tycker att arbetsuppgifterna både har förändrats och är sig lika. Det är en skräddarsydd roll där hon arbetar mycket med markanvisningar och att ta sig an en plats, uppgifter som hon också kunde ha som arkitekt, men hon ritar inte lösningarna. Att företaget äger och förvaltar byggnader gör däremot att hon kommer närmare både dem och människorna på platsen och i husen. 

Det var faktiskt en lite överraskande insikt. Att gå från att vara en arkitekt med projekt till att vara en arkitekt med byggnader.

–  Det var faktiskt en lite överraskande insikt. Att gå från att vara en arkitekt med projekt till att vara en arkitekt med byggnader. I min nya roll kan jag se till att ambitionerna genomförs och följa upp vilka sociala värden det byggda har skapat, säger Rebecca Rubin. 

Tjänsten på Sveafastigheter är på halvtid för att hon ska kunna kombinera den med sitt andra halvtidsjobb som lärare på Arkitekturskolan på KTH, där hon undervisar tredjeårsstudenter. 

– De har börjat arbeta i stadsbyggnadsskala och med publika rum. Själv landade jag i min roll som arkitekt när jag förstod hur det rumsliga och det sociala samspelar, till exempel att den byggda miljön kan skapa kopplingar och möten för att motverka segregation. Det är fortfarande centrala frågor i mitt yrkesliv säger hon. 

Det är ett tajt schema med två halvtidstjänster och uppdraget som rådgivare i London, men Rebecca Rubin tycker att de olika rollerna berikar varandra. 

– På något sätt är det lika komplext som vårt yrke och vårt samhälle är.

Mer att läsa