Gå till innehållet

Hon blev ensam vinnare på norsk tomt i Europan

Sverigebaserade ukrainska arkitekten Eugenia Bevz valde att tävla ensam på den norska Europan-tomten Grensen i Trondheim – och utsågs till vinnare. Nu tar hon med sig det fortsatta uppdraget till sitt nystartade företag i Stockholm.

När den europeiska arkitekttävlingen Europans tomter annonserades i mars förra året, såg Eugenia Bevz det som ett bra tillfälle att testa sina idéer.

– Jag ville jobba med en skandinavisk tomt där det fanns ett kulturarv att renovera och där jag kunde testa mina hållbarhetsidéer, säger hon.

Hon ägnade först mycket tid åt att studera både Europans övergripande tema Levande städer, och hur uppdragsgivarna för olika tomter tolkat temat lokalt i tävlingsuppgifterna. Hon valde att tävla för tomten Grensen, ett område i Trondheim med träbebyggelse från slutet av 1800-talet som utsetts till skyddat kulturarv i Norge. Uppgiften var att föreslå ett koncept för att bevara bebyggelsens typologi, och samtidigt utveckla området till en levande stadsdel med både bostäder, verkstäder och ateljéer och publika platser.

– Det fanns stora kvaliteter i byggnaderna men det behövdes ett nytt program för området och det behövde moderniseras. Samtidigt som vi behöver visa respekt för platsen och skalan behöver nya tankar och idéer om platsen utvecklas, säger Eugenia Bevz.

Två månader ägnade hon enbart åt att läsa in sig på programmet, videomaterial och foton från platsen. Efter det kunde hon ganska snabbt arbeta fram sitt tävlingsförslag Grensen2030: Circularity apparatus. Det består av en strategi för hur området Grensen kan utvecklas i flera steg genom att arbeta utifrån platsen och de som ska använda den.

Tävlingstomten Grensen ligger mellan Trondheim och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). I området finns kulturminnesskyddade träbyggnader från slutet av 1800-talet. Eugenia Bevz föreslår en utveckling i etapper genom att vårda och aktivera området med bland annat ateljéer, bostäder, sociala ytor och gröna länkar. 

I början av december annonserades resultatet för alla europeiska tomter och det stod då klart att Eugenia Bevz förslag vunnit på tävlingstomten Grensen. Juryn bedömer att hon föreslår en flexibel process för att utveckla platsen gradvis, samtidigt som förslaget visar både respekt för platsen och en önskan att se det befintliga med nya ögon. Området ska enligt förslaget vara självförsörjande på energi och vatten, både i renoverade och nya byggnader. Eugenia Bevz kallar det för ett recycling-lab.

– Det är en idé om att bygga ett laboratorium för en cirkulär stadsdel och att sedan utveckla det i större skala, säger hon.

I programmet stod att universitetet som var uppdragsgivare hade för avsikt att fortsätta utveckla vinnande förslag med vinnaren. Snart åker Eugenia Bevz till Trondheim för att för första gången träffa universitetets fastighetsavdelning på plats. Uppdraget tar hon med sig in i företaget dddd-studios som hon startade i höstas i Stockholm, där hon bor sedan fem år.

– För mig var Europan ett sorts forskningsprojekt för vad jag ska fortsätta arbeta med i mitt företag. Jag vill se om det finns intresse och marknad för mina tankar, säger hon.

Vägen hit började på arkitekturskolan i Kiev i Ukraina 2002 där hon tog en master i arkitektur och undervisade under några år innan hon fick ett stipendium, från en fond instiftad av arkitekten Léonie Geisendorf, för vidareutbildning i urbana studier på ETH arkitekturskola i Zürich.

När skolans studenter fick resa till New York för att visa sin slututställning tog hon chansen, hon gick upp till OMA:s kontor och sökte jobb. Där kom hon att stanna i två och ett halvt år, och gifte sig med sin nuvarande man. Medan han reste vidare till Sverige, samlade hon på sig ytterligare ett års erfarenhet hos OMA i Rotterdam.

En anställningsintervju på länk ledde henne för fem år sen till Stockholm och en anställning på Office Karolina Keyzer där hon stannade i tre år. Nu vill hon arbeta självständigt i det egna företaget.

– Jag tror att jag har med mig ett systemtänkande från min tid på OMA där jag också arbetade mycket med tävlingar. Det handlar om att tidigt prioritera vad som är viktigt.

Samtidigt som hon i dag driver sitt företag arbetar hon deltid hos Sveriges Arkitekter med en ett år lång vidareutbildning av ukrainska arkitekter och planerare för en hållbar återuppbyggnad av Ukraina med respekt för kulturarvet.

– Jag har funderat mycket på hur jag kan stötta arkitekterna i Ukraina och i det här programmet tror jag att jag kan bidra med mina erfarenheter, säger Eugenia Bevz.

Mer att läsa