Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

EU-miljoner ska stärka europeiska inrednings­arkitekter

Nästan sju miljoner kronor i EU-bidrag har den europeiska organisationen för inredningsarkitekter, ECIA, fått för projekt som ska stärka yrket. Bland annat kartläggs nu hur rollen skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Ordförande för ECIA är svenska Martin Thörnblom som själv arbetar i Österrike.

– Det här är något helt fantastiskt och helt nytt. Det är skönt att EU har accepterat oss och ger oss sitt stöd. Nu måste vi göra jobbet, säger Martin Thörnblom.

Det var för ett och ett halvt år sedan som ansökningarna som den europeiska arkitektorganisationen för inredningsarkitekter ECIA gjort gav utdelning. Drygt 666 000 euro har ECIA tilldelats för projektet BCSP, Building on connection for a stronger profession.

Projektet startade i maj förra året och ska slutredovisas år 2025. Redan i höst ska resultatet för ett av de totalt sex delprojekten presenteras. Forskare vid universitetet i Antwerpen har studerat och kartlagt inredningsarkitektyrkets olika status och roll i ECIA:s medlemsländer.

Vi vet redan att det är stora skillnader, både i hur många och vilka utbildningar som finns, hur yrkesorganisationerna ser ut och vilken status inredningsarkitekterna har

– Vi vet redan att det är stora skillnader, både i hur många och vilka utbildningar som finns, hur yrkesorganisationerna ser ut och vilken status inredningsarkitekterna har, när det till exempel gäller rätten att skriva under byggritningar, säger Martin Thörnblom.

Själv är han uppvuxen och utbildad i Sverige men flyttade till Österrike direkt efter examen. Det var i början av 1990-talet och liksom nu var det svårt att få första jobbet.

– Det var svåra tider i Sverige, verkligen kris, så jag översatte min examen och åkte till Wien. Där fick jag jobb efter sex veckor. Några av mina kurskamrater i Sverige förblev tyvärr arbetslösa i flera år, minns han.

Exempel på skillnader i yrket mellan olika länder kan man finna bara genom att titta på Österrike och Sverige, förklarar Martin Thörnblom. År 2001 blev han efter att ha avlagt en extra examen godkänd av österrikiska handelskammaren att driva en ”teknisk byrå för inredningsarkitektur”.

– Österrike är väldigt reglerat när det gäller yrken, det är reglerat vad en bagare respektive konditor får lov att göra. Efter godkänt prov är jag berättigad att som inredningsarkitekt göra byggritningar samt ansöka om bygglov för ombyggnader och inredningar. Jag skulle kunna få bygga småhus också men jag får inte bygga en skyskrapa.

Tyskland är kanske det bästa landet för inredningsarkitekterna i dag, tror Martin Thörnblom.

– De har minst 16 universitet som utbildar inredningsarkitekter på en akademisk nivå och deras förbund har flera tusen medlemmar. Dessutom finns där en form av arvodesförordning för att hålla arvodena på en rimlig nivå, något som det i och för sig kan bli svårt för dem att få behålla eftersom det ska råda fri konkurrens.

Martin Thörnblom säger att han har en vision om att inredningsarkitektyrket har fullt erkännande. I Sverige har man kommit längre än i många andra länder i Europa, konstaterar han.

I Sverige finns ett stort förbund där inredningsarkitekterna ingår och där det finns en grundläggande förståelse och respekt mellan yrkesgrupperna, så är det inte överallt.

– I Sverige finns ett stort förbund där inredningsarkitekterna ingår och där det finns en grundläggande förståelse och respekt mellan yrkesgrupperna, så är det inte överallt.

Han nämner som exempel att ECIA i år skrev en promemoria för den europeiska arkitektorganisationen ACE, om att göra en överenskommelse om att stötta och respektera varandras yrken.

– Det gick tyvärr inte igenom, det fanns länder som motsatte sig det, men vi ger naturligtvis inte upp, säger Martin Thörnblom.

Han är själv noga med att det inte finns någon konkurrens mellan arkitekter och inredningsarkitekter, att inredningsarkitekterna snarare ser sig som specialister inom en viss del av branschen. Samtidigt framhåller han att det verkligen är inredningsarkitekternas tid nu.

– Nu handlar det om att minska nybyggandet, bevara mark och anpassa befintliga byggnader till nya verksamheter. Det är ju det vi kan och gör varje dag! I detta vill vi jobba tillsammans med arkitekterna, säger Martin Thörnblom.

När ECIA höll sin senaste generalförsamling i Stockholm tidigare i höstas, blev Martin Thörnblom omvald som ordförande. Om två år har han varit ordförande i sex år, vilket är det längsta man får sitta på posten enligt stadgarna.

Under hans tid har antalet medlemsorganisationer ökat från 13 till 18. Att stötta uppstartandet av fler fullvärdiga yrkesorganisationer som kan bli medlemmar hör också till de EU-finansierade projekten, liksom att utlysa ett internationellt pris i inredningsarkitektur och marknadsföra ECIA:s nyframtagna vägledning för utbildningarna.

– Nu måste vi fullfölja, konstaterar Martin Thörnblom.

Han säger att han har en fantastisk styrelse med sig i det ideella arbetet, och duktiga ansvariga som håller i de olika delprojekten som också jobbar ideellt. För projektpengarna har de även anställt en projektkoordinator.

– Samtidigt är ju vårt jobb långsiktigt och allt som behövs blir inte klart under mitt ordförandeskap, säger Martin Thörnblom.

Om BCSP

Syftet med det treåriga projektet Building on connections for a stronger profession, BCSP, är att professionalisera ECIA och stärka erkännandet av professionen. De sex delprojekten som ingår finansieras av EU genom programmet Creative Europe.

ECIA har tidigare tagit fram en vägledning för inredningsarkitektutbildningarna, European charter of interior architecture training.

Mer att läsa